Overlijdensaangifte: info en akte aanvragen

Uittreksel akte overlijden

Inhoud

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de Dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

Procedure

 • Van elk overlijden in Oostkamp moet zo spoedig mogelijk aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Meestal doet de begrafenisondernemer deze aangifte, maar een familielid kan dit ook doen.
 • Nadat de aangifte is gebeurd, maakt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een overlijdensakte op. Dit is het officiĆ«le bewijsstuk van het overlijden.

Wat meebrengen

 • doktersattest model III C, waaruit blijkt dat het overlijden officieel door een dokter werd vastgesteld
 • medisch attest
 • eventueel aanvraag tot crematie
 • eventueel aanvraag concessie
 • eventueel laatste wilsbeschikking
 • eventueel toelating tot begraven in een andere gemeente
 • identiteitskaart van de overledene
 • eventueel het rijbewijs van de overledene
 • eventueel huwelijksboekje
 • eventueel de parkeerkaart
 • identiteitskaart van de aangever

Kostprijs

Gratis