Overlijden van een kind, kort voor of na de geboorte

Uittreksel akte levensloos geboren kind

Inhoud

Afhankelijk van de zwangerschapsduur op het moment van de geboorte onderscheidt de wet 3 verschillende situaties. Er worden voor de sterrenouders rechten en plichten aan gekoppeld.

Indien een kind overlijdt voor de geboorte:

  • na een zwangerschapsduur van minstens 180 dagen te rekenen vanaf de verwekking, is de aangifte en opmaak van een overlijdensakte verplicht. Naast een voornaam kan het kind ook een familienaam krijgen indien de ouders dit wensen. 
     
  • na een zwangerschapsduur van 140 tot en met 179 dagen te rekenen vanaf de verwekking, kan een overlijdensakte worden opgemaakt indien de ouders dit wensen. Dit is geen verplichting. In de akte kunnen, op verzoek van de ouders, de voornamen van het kind worden opgenomen.
     
  • na een zwangerschapsduur van minder dan 140 dagen te rekenen vanaf de verwekking, kan het kindje niet wettelijk aangegeven worden en krijgt het officieel geen naam of voornaam. Het kindje kan wel begraven worden op een van de gemeentelijke begraafplaatsen. 

Indien een kind overlijdt kort na de geboorte:

  •  de opmaak van een geboorte- en overlijdensakte is verplicht.

Procedure

  • De aangifte kan gebeuren op de plaats van bevalling of overlijden.
  • De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

Wat meebrengen

 Het voorleggen van een medisch attest met vermelding van de duur van de zwangerschap in dagen is verplicht.