Verklaring donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden

Opmaken van verklaring orgaandonatie

Inhoud

De vroegere wilsverklaring voor het wegnemen en transplanteren van organen na overlijden (orgaandonatie) is vervangen door de verklaring donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden.

De nieuwe verklaring registreert niet enkel wat met jouw organen gebeurt na jouw overlijden, maar kan ook jouw wil vastleggen over wat met jouw weefsels en cellen moet gebeuren nadat je overlijdt.

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan ben je automatisch een potentiële donor, tenzij:

  • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens jouw leven
  • of als jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat jouw wil gerespecteerd wordt, kan je een wilsverklaring laten registreren.

Procedure

Sinds 1 juli 2020 kunnen inwoners niet enkel in de gemeente (via het digitaal loket of na afspraak), maar ook bij hun huisarts terecht om hun wil hierover te laten registreren. Meerderjarige inwoners kunnen voortaan ook van thuis uit de registratie in orde brengen via de website Mijn Gezondheid.

Je kan voortaan 4 beslissingen laten vastleggen:

  1. donatie van organen voor transplantatie
  2. donatie van weefsels en cellen voor transplantatie
  3. donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen
  4. donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek. Opgelet: dit is niet hetzelfde als jouw lichaam afstaan aan de wetenschap.

Voor elk van deze beslissingen kan je verzet aantekenen, uitdrukkelijke toestemming geven of een eerdere wilsverklaring intrekken.

Opgelet! Dateert jouw wilsverklaring orgaandonatie van vóór 1 juli 2020, dan werd deze wilsverklaring enkel als orgaandonatie voor transplantatie geregistreerd (punt 1 hierboven).

Kostprijs

Gratis