Openbare verlichting: waarom wordt die 's nachts gedoofd?

Wanneer gaat de openbare verlichting uit?

Van zondagnacht tot donderdagnacht van 23.30 tot 4.30 uur gaat op de meeste plaatsen de straatverlichting in Oostkamp uit. Dit gebeurt al sinds september 2015 (doven op zondagnacht sinds eind 2022).

Wat is het doel van deze maatregel?

  1. Daling van de CO2-uitstoot
  2. Een aanzienlijke besparing op de elektriciteit
  3. Het komt de natuur ten goede. Verschillende trekvogels, broedvogels, vleermuizen en insecten worden minder verstoord door lichthinder.
  4. Uit cijfergegevens blijkt dat er niet meer ongevallen gebeuren, automobilisten rijden voorzichtiger in het donker. Doven zorgt niet voor meer inbraken. Meer licht geeft enkel het subjectieve gevoel dat het veiliger is. Openbare verlichting is bedoeld om bij voldoende verkeer dit verkeer richting te geven, niet om voortuinen en ingangen te verlichten.