Openbare bossen en natuurgebieden

Inhoud

Oostkamp is de bosrijkste gemeente van West-Vlaanderen. Kom er wandelen of recreëren en ontdek de prachtige natuur in de openbare bossen die beheerd worden door het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente. Er zijn ook verschillende natuurgebieden die in hoofdzaak beheerd worden door Natuurpunt vzw.

Openbare bossen

Gemeentelijk Nieuwenhovebos

Gevarieerd bos van 35 ha groot met afwisselend  loofbos, naaldhout en open plaatsen. Vrije toegang voor wandelaars op de paden. Bosbeheer is afgestemd op duurzaam (met FSC label) beheren van bossen en hout en de regelgeving voor zeldzame habitats onder het Europese Natura 2000 netwerk. Er is een zone voor natuurontwikkeling, een speelbos en speelnatuur in het thema ”bronstijd”. In hetzelfde thema is ook een avontuurlijke speelroute Expeditie Bulskampveld
Bereikbaar via Hertendreef of de Waterstraat


Gemeentelijk domein Zorgvliet

 • Afwisselend wandelbos van 22 ha met vooral loofhout en hakhout en een opvallend grote open plaats met natuurvijver en ijskelder.
 • Enkel toegankelijk voor wandelaars op de paden.
 • Vooraan bij de parking een uitgebreide speelzone, en in het gebied nog sporen van het voormalige kasteeldomein. Het geoogste hout heeft een FSC-label. De habitats zijn bijzonder en worden Europees beschermd.
 • Bereikbaar via de Kortrijksestraat (naast nr. 505),


Domeinbossen van het Agentschap Natuur en Bos

In totaal meer dan 300 ha bossen en graslanden verspreid over verschillende domeinen. De bossen vallen grotendeels onder de Europese bescherming van het Natura2000 netwerk.

 • Domeinbos De Celles : voormalig parkbos van kasteel De Celles. Enkel wandelen. Toegang: Stationsstraat thv Rivierbeek
 • Domeinbos Erkegem, voormalig parkbos van kasteel De Herten die aansluit op het Nieuwenhovebos. Ook hier enkel wandelen. Toegang : Hertendreef (einde Nieuwenhovelaan)
 • Domeinbos Kampveld, is met de bosplaatsen Kampveld, Papenvijvers en Rooiveld het grootste ANB – domein.
  • Naast wandelen ook afgebakende paden voor fietsers en ruiters.
  • Toegang : parking in de Denemetstraat/zijdreef Waterstraat, naast vele toegangen zonder parking.
  • Uitgestrekte bospercelen wisselen af met de kronkelende beekdalen van Rivier- en Hertsbergebeek en daar tussenin heidevelden, graslanden, poelen en jong bos. Rooiveld bestaat hoofdzakelijk uit een gesloten bosreservaat.
  • Vanuit Waardamme centrum loopt een aanlooproute naast de beek naar een groot speelbos.

Alle openbare bossen hebben een toegangsregeling waarop gemotiveerd kan van afgeweken worden. Vragen voor afwijkingen op de toegangsregeling moet gevraagd worden aan de betreffende beheerder van de openbare bossen. 

Natuurgebieden

Velddambeek

Ter hoogte van de Sijslostraat, in de beekvallei dicht bij de dorpskern, werd op initiatief van de gemeente de Velddambeek terug in meanders gelegd, werden graslanden hersteld en poelen en bomenrijen voorzien. Het terrein fungeert als natuurlijk overstromingsbekken en trekt daarbij ook veel watervogels aan. Dit alles is goed te overzien vanaf een verhoogd wandelpad dat de Sijslostraat verbindt met het Sint-Elooisplein.

Leiemeersen

De Leiemeersen waren één van de eerste natuurgebieden in Vlaanderen waar met grote middelen aan actief natuurherstel werd gedaan. De opgehoogde terreinen werden terug afgegraven tot op de originele veenbodem. De vegetatie herstelde zich uit de oude zaadbanken, er  komen tegenwoordig meer dan 250 soorten wilde planten voor en de vegetaties zijn Europees beschermd. De Leiemeersen zijn vooral bekend voor de spectaculaire voorjaarsbloei van veel hooilandbloemen, waaronder orchideeën.

De Leiemeersen zijn een erg kwetsbaar gebied en daardoor afgesloten terrein. Jaarlijks organiseert Natuurpunt opendeurdagen en geleide wandelingen. Het gebied is wel te bezichtigen vanaf het naastliggende Westdijk.

Warandeputten

 • Bij verbredingswerken aan het kanaal werd dit terrein tussen de spoorweg en het kanaal als werf en opslagterrein gebruikt en nadien aan de natuur teruggegeven. Er ontstond moeras, rietland, wilgenbos en bloemenrijk grasland.
 • Het natuurgebied is aantrekkelijk ingericht voor wandelaars en natuurliefhebbers met een aantal wandelpaden, knuppelpaden, kijkwanden en twee kijkhutten van waaruit de rijkdom aan waterleven kan bekeken worden.
 • Beheerder: Natuurpunt.
 • Parking en toegang aan de Westdijk (Moerbruggebrug)

Doeveren

 • Doeveren is een voormalig adellijk domein dat doorsneden wordt door de E403. Aan de noordkant wordt omsloten wordt door Merkemveld, een bosrijke omgeving met streepjes heide op de grens van Oostkamp en Zedelgem. Aan de oostkant ligt het gebied ingebed in private bossen, In Doeveren mag vrij gewandeld worden op de paden.
 • Beheerder : Natuurpunt.
 • Toegangen via voormalige dienstweg langs E403, brug Sijslostraat. 

Wulgenbroeken

 • Dit jonge reservaat  wil het geheel van graasweiden en hooilanden in de Wulgenbroeken beschermen en is grensoverschrijdend met Brugge.
 • Beheerder: Natuurpunt.
 • (Nog) niet toegankelijk, maar goed te overzien vanaf het fietspad Wulgenbroekstraat - Heidelbergstraat