Oostkamp kiest voor toekomstgerichte herinrichting van de Schooldreef: groene beleefstraat met publieke ondergrondse parking

Gepubliceerd op maandag 4 jul 2022 om 10:31 uur

De herinrichting van de Schooldreef is iets wat al enige tijd op de agenda staat van de gemeente Oostkamp. De straat – pal in het centrum van Oostkamp – kan voor het centrum immers zoveel meer betekenen dan de parking die ze nu is. Dit sluit ook aan bij de visie uit het masterplan voor het centrum Oostkamp dat vorig jaar uitgewerkt werd. Dit dossier is in een stroomversnelling gekomen door de opportuniteit voor de aanleg van een publieke ondergrondse parking, in samenwerking met het private bouwproject op de hoek van de Schooldreef en de Kortrijksestraat. De plannen zijn nu klaar om voor te stellen. De herinrichting van de Schooldreef is een project dat een antwoord biedt op vele van de uitdagingen: extra groen, ruimte voor water, ruimte voor ontmoeting, veiligere verkeerssituatie, blijvende bereikbaarheid van het handelscentrum en extra aantrekkelijkheid van de kern.

Ambitie versus uitdagingen

Het is goed wonen, leven, werken en ondernemen in Oostkamp. Het is de ambitie van het gemeentebestuur om dit ook zo te houden en zelfs te versterken. Oostkamp wil ook haar aantrekkelijke  handelskern alle kansen geven om zich verder te blijven ontwikkelen.

Deze eeuw wordt evenwel ook gekenmerkt door grote maatschappelijke veranderingen: klimaatverandering, bevolkingsgroei en vergrijzing, mobiliteitswijzigingen, behoefte aan duurzamere oplossingen … Om een toekomst te kunnen garanderen waar het even goed wonen, leven, werken en ondernemen blijft, moeten antwoorden komen op deze uitdagingen.

Van masterplan tot ‘t Centrumplan

Hoewel iedereen op zijn manier aan elk van deze uitdagingen zelf een steentje kan bijdragen, wordt vaak naar de overheid gekeken om gedurfde toekomstgerichte beslissingen te nemen. En terecht. Alleen als beide – overheid & bevolking – de kaart van de toekomst trekken, kunnen we een verschil maken. En als we het over toekomst hebben, dan hebben we het niet zozeer over morgen, maar over lang daarna. In het masterplan centrum Oostkamp dat vorig jaar afgewerkt werd, werden de krachtlijnen uitgetekend waarmee de gemeente Oostkamp de komende jaren én decennia concreet aan de slag kan om een antwoord te bieden op de uitdagingen van de toekomst. De operationele vertaling van de principes van het masterplan naar concrete projecten, krijgt de naam ’t Centrumplan.

Vertaling van de visie naar het project Schooldreef

Om de aantrekkelijkheid van het kernhandelsgebied sterker te maken én meer ruimte te geven voor rust, vergroening, verblauwing (water), ontmoeting, beleving en veiligheid (vooral voor de trage weggebruikers) willen we minder stilstaande auto’s in de straten. Ook in de Schooldreef is dat de ambitie. Maar dan moet er wel een oplossing komen voor de huidige parkeerplaatsen in de Schooldreef. Want de troef van een bereikbaar centrum wil de gemeente absoluut behouden. De samenwerking met de private bouwontwikkeling op hoek Schooldreef / Kortrijksestraat om een gezamenlijke ondergrondse parking in te richten, ook voor publiek gebruik, is dan ook een unieke kans. Zo kan de Schooldreef autoluw ingericht worden en is er ruimte voor groen en water en voor spel, rust en ontmoeting. Maar om die kans te benutten, moest de gemeente ook snel werk maken van de plannen voor die herinrichting.

De concrete plannen zijn klaar

Het plan voor de nieuwe Schooldreef is nu klaar. De Schooldreef van de toekomst wordt een echte (be)leefstraat die zal bestaan uit 2 delen: een autovrij pleingedeelte met ruimte voor beleving, spel en een horecaterras (aan de kant van de Kortrijksestraat) en het straatgedeelte dat ingericht wordt als een woonerf met parkgevoel. De straat is gericht op bestemmingsverkeer. In- en uitrijden kan enkel via de Kapellestraat. Op straatniveau zal niet meer geparkeerd kunnen worden. De in- en uitrit van de publieke en private ondergrondse parking bevindt zich tussen beide delen. Ook deze in- en uitrit wordt groen ingekleed. Het groen dat zorgt voor extra zuurstof en afkoeling en de ruimte voor waterinsijpeling zijn een antwoord op de klimaatverandering en bieden tegelijk een kwalitatieve verpozingsruimte voor bewoners en bezoekers. Er wordt in het nieuwe plan maar liefst 1.600 m² onthard. Bijkomende klimaatactie bij deze herinrichting is de scheiding van afvalwater en regenwater. Deze afkoppeling gebeurt tot op perceelsniveau.

De plannen worden op 4 juli voorgesteld aan de bewoners en gebruikers van de Schooldreef en aan de handelaren van het centrum. Daarna volgt de algemene communicatie naar andere betrokkenen en de ruime bevolking. Na de zomer zal de vergunningsaanvraag voor het project ingediend worden en eind dit jaar zouden de nutswerken al kunnen starten. De effectieve wegenwerken zouden dan in het voorjaar van 2023 starten, om – als alles gunstig verloopt – anderhalf jaar later klaar te zijn. De fasering en planning wordt pas concreet als de aannemer gekend is.

Jan de Keyser, burgemeester:We vertrekken bij ‘t Centrumplan niet van een wit blad. Daarnaast zijn ook de budgetten niet oneindig. Er moeten dus keuzes gemaakt worden: enerzijds kunnen we binnen het meerjarenplan zelf keuzes maken en anderzijds kunnen zich ook opportuniteiten aandienen. Bij de Schooldreef is het een combinatie van beide. De opwaardering van de Schooldreef is een project dat een antwoord biedt op vele van de uitdagingen: extra groen, ruimte voor water, ruimte voor ontmoeting, veiligere verkeerssituatie, blijvende bereikbaarheid van het handelscentrum en extra aantrekkelijkheid van de kern. De kans voor een gezamenlijke ondergrondse parking mogen we niet laten schieten. Die zal maar 1 keer voorbij komen. We zijn er ons als bestuur van bewust dat dit een grote verandering is, waar mensen – zowel bewoners, bezoekers als handelaars – zullen moeten aan wennen. We hebben evenwel vertrouwen dat dit het juiste pad is voor de toekomst op lange termijn.”

Thema's