Zaalverhuur: fuifzaal OostCampus

Beschikbaarheid bekijken of reserveren

Praktische info

 • Adres: Siemenslaan 1, Oostkamp
 • Contactpersoon: Praktische afspraken kan je maken met medewerker Dirk Plovie, Onthaal OostCampus, 050 819 814, info@oostkamp.be
 • Sleutels: Het openen en afsluiten van de zaal verloopt via de conciërge van OostCampus. 

Capaciteit zaal

 • oppervlakte: 1.150 m²
 • max. toegelaten personen, zonder tafels en stoelen: 1.725
 • max. toegelaten personen, met stoelen: 1.437
 • max. toegelaten personen, met stoelen en tafels: 1.150 

Beschikbaarheid

 • De fuifzaal wordt ter beschikking gesteld tussen vrijdag 17 uur en zondag 17 uur.
 • We gaan bij de organisatie van een evenement uit van het gebruik voor 1 avond. 
 • Voor feestweekends kan het College van Burgemeester en Schepenen uitzonderlijk gebruik van de zaal toestaan vanaf vrijdag 12 uur. 

Waar zorg je als organisator zelf voor?

 • Voldoende mobiele toiletten op de voorbehouden plaats (buiten).
 • Voldoende fietsrekken. Hiervoor staan hekkens ter beschikking.
 • Klank- en lichtinstallaties. Klankkasten moeten naar het midden van de zaal gericht worden.
 • Gescheiden inzameling van afval (glas, papier, PMD en restfractie).
 • Voldoende afvalzakken.
 • Podium, tafels, stoelen en ander meubilair.
 • Kapstokken, tafels, kassa en alle voorzieningen voor een vestiaire.
 • Twee volwassen verantwoordelijken ter plekke die de hele fuifperiode nuchter blijven.
 • Een systeem van leeftijdscontrole voor het schenken van alcoholische en sterke dranken.
 • Security (volgens de richtlijnen van het fuifcharter / de politie).
 • Alle nodige vergunningen (SABAM, Billijke Vergoeding, sterke drank ... ).
 • Verzekering BA.

Drank

 • Als gebruiker bestel je het vermoedelijke gebruik van dranken bij een brouwer naar keuze.
 • De verbruikte dranken worden aangerekend aan het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) en worden vervolgens, samen met de kostprijs van het huren van de zaal, aan jouw vereniging doorgerekend.

Gebruik afvalcontainer

 • Kostprijs: 30 euro. 
 • Sleutel van de afvalcontainer: afspreken met en afhalen bij de conciërge: Ingeborg Gilté I tel 0470 234 488 I ingeborg.gilte@hotmail.com
 • Na gebruik verwittigt de conciërge het Onthaal in OostCampus.
 • De kostprijs wordt samen met de huur van de zaal gefactureerd. 

Kostprijs

Hoe wordt de prijs berekend?

De huurprijs is afhankelijk van de categorie:

 • Categorie 1 = Oostkampse verenigingen, instellingen en scholen: 750 euro
 • Categorie 2 = Niet-Oostkampse verenigingen, instellingen en scholen: 3.000 euro
 • Categorie 3 = Bedrijven en commerciële activiteiten: 3.00 euro

Andere prijsafspraken

 • Feestweekend: 250 euro per bijkomende activiteit
 • Voorschot: 1.000 euro
 • Bijkomende schoonmaak: 35 euro per uur per persoon
 • Waarborg: 
  • Categorie 1: 500 euro 
  • Categorie 2: 750 euro
  • Categorie 3: 750 euro