Ondersteuning rond onroerend erfgoed

Inhoud

Zit je met vragen over een item opgenomen op de inventaris bouwkundig erfgoed? Raak je niet wijs uit de meest recente onroerenderfgoed-wetgeving? Raakvlak probeert je te helpen of te verwijzen naar de juiste instanties. Iedereen binnen de aangesloten gemeentes, waaronder Oostkamp, met vragen over onroerend erfgoed kan bij de IOED Raakvlak terecht.

Raakvlak is sinds 2016 erkend als een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED). Als IOED werd de archeologische werking van Raakvlak op 1 januari 2017 uitgebreid met bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Concreet betekent dit dat de aangesloten gemeentes ondersteund worden met alles wat met onroerend erfgoed te maken heeft, van beleid tot beheer en de uitvoering van diverse projecten.