Noodhulp & structurele ontwikkelingshulp

Inhoud

De gemeente voorziet budgetten om ons bij natuurrampen met menselijk leed solidair te kunnen opstellen, via een donatie aan organisaties die ter plekke hulp bieden. Op basis van een gemeenteraadsbeslissing wordt er ook jaarlijks een bedrag overgemaakt aan een of meerdere NGO's die zich doorheen het jaar inzet voor ontwikkelingssamenwerking.