Nieuw openbaar onderzoek voor bouw Steenbruggebrug

Gepubliceerd op donderdag 27 apr 2023 om 14:53 uur

Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv heeft het oorspronkelijke ontwerp van de nieuwe Steenbruggebrug en omgeving licht gewijzigd en diende daarvoor een wijzigingsverzoek in. Er is een nieuw openbaar onderzoek vanaf 28 april tot en met 27 mei 2023. 

Waarover gaan de wijzigingen? 

  • Er werden aanpassingen gedaan aan de kruispunten aan beide zijden van de brug. Het gaat vooral over wijzigingen aan de markering, lichtenregeling en dubbele fietsoversteekplaatsen.
  • Er werd in de aangepaste plannen een bijkomend buffer- en infiltratiebekken voorzien op de hoek van de Sint-Michielsestraat met de Gaston Roelandtsstraat.
  • Ook werden enkele aanpassingen doorgevoerd om tegemoet te komen aan de negatieve adviezen en bepaalde bezwaren uit het eerste openbaar onderzoek.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt vanaf vrijdag 28 april tot en met zaterdag 27 mei. Je kan de plannen, de documenten van de omgevingsvergunningsaanvraag en het wijzigingsverzoek tijdens deze periode digitaal inkijken via het omgevingsloket of tijdens de openingsuren in OostCampus of het Huis van de Bruggeling. 

Timing blijft behouden

Voorlopig heeft dit nieuw openbaar onderzoek geen impact op de timing. De Vlaamse Waterweg nv voorziet de start van de eerste werken op het terrein midden 2023. Dit gaat over werken zonder (grote) impact op de doorstroming van de N50.