Nationaliteitsbewijs

Aanvraag attest Belgische nationaliteit

Inhoud

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Voorwaarden

  • Je hebt de Belgische nationaliteit.
  • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Procedure

Hoe attest aanvragen?

  • via het digitaal loket of
  • je komt persoonlijk naar het Onthaal in OostCampus

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Regelgeving

Wie kan het attest aanvragen?

  • jezelf
  • een derde persoon die in het bezit is van een aanvraag opgesteld door een advocaat, een vrederechter, een juridische dienst ...
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Indien je een uittreksel nodig hebt voor een ander persoon, kan dit enkel afgeleverd worden indien dit door de wet is voorgeschreven of is toegestaan.