Nationale verminderingskaart voor openbaar vervoer voor personen met een visuele handicap

Inhoud

Blinden en slechtzienden hebben recht op een nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer. Met deze kaart reis je gratis met de bus, metro en tram (gewone verbindingen) van de drie regionale vervoermaatschappijen: MIVB, TEC en De Lijn. Ook de trein (NMBS) is gratis zolang je binnen België en in 2de klasse reist. De kaart is persoonlijk en staat op naam.

Belangrijk: voor de eventuele begeleider kunnen de voordelen van de nationale verminderingskaart worden gecombineerd met de voordelen van de kaart 'Kosteloze begeleider'.

Voorwaarden

Deze vermindering geldt voor blinden en slechtzienden met een definitieve invaliditeit van tenminste 90% erkend door de Federale Overheidsdienst ten gevolge van een oogaandoening.

Procedure

  • Je kan de aanvraag doen via de website van de FOD Sociale Zekerheid.
  • Een medewerker van de Sociale Dienst kan je hiermee helpen indien nodig.
  • Je krijgt jouw verminderingskaart met de post toegestuurd.

Wat meebrengen

Identiteitskaart