Nachtoppas: toelage aanvragen

Aanvraag toelage nachtoppas

Inhoud

Zorgbehoevende volwassenen die nood hebben aan een nachtoppas krijgen financiële ondersteuning.

Voorwaarden

  • 21 jaar zijn op datum van de aanvraag
  • Nood hebben aan nachtoppas thuis
  • De dienstverlening gebeurt door een erkende dienst voor oppashulp

Procedure

  • Het aanvraagformulier op deze pagina invullen en een bewijsdocument opvragen bij de dienst voor oppashulp met het aantal nachten aan nachtoppas thuis.
  • Het ingevulde aanvraagformulier en het bewijsdocument indienen aan loket 3 Welzijn in OostCampus.
  • De aanvraag gebeurt halfjaarlijks en moet in de loop van juli (uitbetaling in augustus) of januari (uitbetaling februari) worden ingediend.

Wat meebrengen

Bewijsdocument van een erkende dienst voor oppashulp met het aantal nachten aan nachtoppas thuis.

Kostprijs

Toelage van 5 euro per nacht met een max. van 65 euro per 6 maanden.