Naar het buitenland verhuizen

Inhoud

Wie voor meer dan 1 jaar in het buitenland verblijft, moet zich vóór zijn vertrek laten uitschrijven uit het bevolkingsregister.

Procedure

Je meldt je aan bij de dienst Burgerzaken / Onthaal zo kort mogelijk vóór je naar het buitenland vertrekt.

Je ontvangt het model 8, een bevestiging dat de ambtenaar van Burgerlijke Stand de aangifte van vertrek naar het buitenland ontvangen heeft. Je identiteitskaart wordt onmiddellijk aangepast. Het model 8 dient voor:

  • aanmelding bij de plaatselijke overheid
  • aanmelding bij de Belgische diplomatieke of consulaire overheid in het buitenland

Elke persoon die een aangifte doet van een vertrek naar het buitenland, wordt op zijn/haar laatste adres onderworpen aan een onderzoek om het effectieve vertrek vast te stellen.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart en pincode
  • adres verblijfplaats buitenland
  • eventuele bewijsstukken van verhuis