Naam of voornaam wijzigen: procedure en uittreksel aanvragen

Uittreksel akte verandering naam

Uittreksel akte verandering voornaam

Inhoud

Wie zijn naam of voornaam wil veranderen, kan dat onder bepaalde voorwaarden.

Om een familienaam te veranderen is er een koninklijk besluit nodig. De verandering van een voornaam kan sinds 1 augustus 2018 met een eenvoudige verklaring bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Je kan een afschrift of uittreksel van de akte van (voor)naamsverandering verkrijgen via ons e-loket nadat de procedure voor (voor)naamswijziging volledig is afgerond.

Voorwaarden

  • Enkel mogelijk voor personen met de Belgische nationaliteit, voor vluchtelingen of erkend staatslozen.
  • Je bent meerderjarig of de minderjarige is begeleid door, bij voorkeur beide, ouders.
  • Ook transgenders kunnen hun naam en of voornaam wijzigen. Een loutere verklaring op eer dat betrokkene ervan overtuigd is dat het geslacht in de geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit volstaat.

Procedure

Volgende stukken zijn nodig:

  • Een uittreksel uit het strafregister (model 1);
  • Een bewijs van betaling van het registratierecht;
  • Als je in het buitenland geboren bent, een geboorteakte of een gelijkwaardige akte, eventueel gelegaliseerd. Als je geen geboorteakte kunt voorleggen, volstaat een attest van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Als je geen enkele aanvaardbare akte van de Burgerlijke Stand kunt voorleggen, wordt jouw identiteit vastgesteld bij een vonnis.
  • Als je in het buitenland woont, een bewijs van Belgische nationaliteit en een recent bewijs van de verblijfplaats.

Maak een afspraak om je voornaam te wijzigen.

Wat meebrengen

Voornaamsverandering: ingevuld aanvraagdocument (zie downloads op deze pagina)

Kostprijs

Naamsverandering
Je moet een registratierecht van 140 euro betalen. Te regelen met de Federale overheidsdienst Justitie. Het bewijs van betaling moet toegevoegd worden aan jouw aanvraag.

De aanvraag van een nieuwe eID, Kids-ID en/of reispas is te betalen.

Voornaamsverandering
Gratis. De aanvraag van een nieuwe eID, Kids-ID en/of reispas is te betalen.