Mondiale projecten

Aanvraag toelage voor nieuwe organisaties met projecten in het Zuiden

Jaarlijkse aanvraag toelage projecten in het Zuiden

Inhoud

Oostkampenaren die zich inzetten voor een project in het Zuiden kunnen een toelage aanvragen voor hun project. Jaarlijks zijn er ongeveer 12 projecten die ondersteund worden door de gemeente Oostkamp.

Hieronder vind je een overzicht van de projecten in het Zuiden met een Oostkampse link:

Amigos de Pa'i Puku

Amigos de Pa’i Puku focust zich op de ondersteuning van het centrum Pa’i Puku in Paraguay.

In Chaco werd een school met internaat gesticht door een Belgische pater. Daar was een grote nood aan, omdat mensen zo ver van elkaar wonen. Later maakte een Belgische verpleegster er haar levenswerk van. Vandaag is Pa’i Puku een klein dorp waar niet alleen leerlingen en leerkrachten, maar ook opvoeders wonen. Tot 18 jaar kunnen leerlingen er school lopen. Wie verder wil studeren moet naar de hoofdstad Asunción.

Meer weten? Volg de Facebookpagina van Amigos de Pa'i Puku.

Contactpersoon

Leen Declercq, Beernemsestraat 27, 8020 Oostkamp - leentjedeclercq@hotmail.com.

ARED

ARED focust zich op schoolse opleidingen en kleine tewerkstellingsprojecten voor kansarme (straat)kinderen  in de grote stedelijke centra in Kameroen. Ze bieden kansen aan jongeren om na hun scholing aan het werk te gaan.

Contactpersoon

Veerle Meeus, Zuidstraat 2, 8020 Waardamme.

Casa Main

Casa Main organiseert onder andere een peter- en meterschap ter ondersteuning van de kinderen in het weeshuis Casa Maín. Dit opvangtehuis is een thuis voor een 120-tal meisjes tussen 4 en 21 jaar en is gelegen in de buitenwijken van Santa Cruz, Bolivia.

Meer weten? Ga naar de website van Casa Main.

Contactpersoon

Roos Van Den Driessche, Hugo Verrieststraat 5, 8020 Oostkamp - roos.vandendriessche@gmail.com.

Ceifar

Het Centro de Integração Familiar – CEIFAR werd opgericht in 1994 met het doel de begeleiding en opvolging, op een zo volledig mogelijke wijze, van de families uit de wijk Tancredo Neves, Salvador/Brazilië die vandaag ongeveer 200.000 bewoners heeft.

Naast het educatieve gedeelte met kleuterschool, bijsturing lagere school, alfabetisatie, sport en cultuur is er een medisch en psychologisch centrum en een sociale dienst.

Momenteel worden jaarlijks meer dan 500 kinderen en jongeren en 300 kwetsbare families bereikt.

Meer weten? Ga naar de website van Ceifar.

Contactpersoon

Anne Keirse, Legeweg 75 – 8020 Oostkamp - keirseanne@gmail.com.

Cena vzw

Cena vzw is actief om hun partnerorganisatie 'Cangrégation du Saint Sacrement' in Brazzaville, Congo-Brazzaville te ondersteunen. Via sensibilisatie in België en financiële steun werden al heel wat projecten ter plaatse gerealiseerd.

Zo loopt sinds 2017 een microproject rond het vetmesten van runderen in Senegal. Het project draait rond duurzame ontwikkeling die de plaatselijke bevolking een toekomst biedt en zo de vlucht van jonge mensen naar grote steden of Europa terug moet dringen.

De vetgemeste stieren worden verkocht en 2/3de van de opbrengst gaat naar de werknemers die hun gezinnen zo onderhouden. De overige opbrengst wordt geherinvesteerd in het project.

Meer weten? Ga naar de website van Cena vzw.

Contactpersoon

Cecilia Busschaert, Vrijbosstraat 16, 8020 Hertsberge.

Children First! vzw

Children First! vzw is opgericht naar aanleiding van de tsunamiramp in Aceh door een groep vrienden van   Indonesische en Belgische afkomst. Het doel van de vzw is kinderen in Indonesië te helpen die het slachtoffer zijn van rampen of conflicten of die in extreem armoedige omstandigheden leven. Naast noodhulp bieden we tevens structurele ondersteuning aan projecten die rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling van de kinderen in een gemeenschap ten goede komen.

Meer weten? Volg de Facebookpagina van Children First! vzw.

Contactpersoon

Patrick Vanden Berghe, Marechalstraat 31, 8020 Oostkamp.

Creating Power vzw

Samen met onze vele sponsors en sympathisanten, zet Creating Power vzw zich in voor kinderen in Uganda. Er wordt vooral ingezet op onderwijs. De nieuwe klaslokalen in Kaganda, werden in februari 2018 in gebruik genomen.

Water, sanitair, elektriciteit, landbouw, veiligheid in het algemeen, in het bijzonder brandveiligheid… Er staat nog heel wat op het menu van dit project.

Meer weten? Ga naar de website van Creating Power vzw.

Contactpersoon

Jos Deforche, Torhoutstestraat 88, Ruddervoorde - Jos.deforche@gmail.com.

CSA - Project Suman

CSA-Onderwijsproject Beernem-Oostkamp is een afdeling van de vzw Calcutta Sponsor Aid.

CSA-project Suman geeft onderwijskansen aan de arme adibasis kinderen in Gumla (Jharkhand, India) en ondersteunt er projecten die de levensomstandigheden van de bevolking verbeteren.

Meer weten? Ga naar de website van CSA Suman.

Contactpersoon

Koen Ganne, Groenhovestraat 6, 8020 Oostkamp.

Kitanda vzw

Kitanda vzw is gericht op wezen en weduwen in kansarme gebieden in Kenya/Nigeria. Vooral Noord-Nigeria werd sterk geteisterd door de wreedheden van Boko Haram. Infrastructuur werd vernietigd en vele mannen werden vermoord. Men zorgt voor drinkbaar water voor 3 gemeenschappen in Shaffa. Naast de verbetering van levensomstandigheden leidt dit ook tot minder spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. In Kenya hebben ze weeskinderen voorzien van water en werden de onderwijsmogelijkheden uitgebouwd.

Meer weten? Ga naar de website van Kitanda vzw.

Contactpersoon

Paul Decuypere, Kievitsstraat 11, 8020 Oostkamp - paul.decuypere@skynet.be.

Pamoya Missiehulp

Pamoya werkt vanuit een christelijke inspiratie, met waardering voor de verschillende culturen, aan de bewustmaking van de derdewereldproblemen.

Pamoya ondersteunt bepaalde projecten uit het Zuiden in het algemeen en het werk van de Oostkampse missionarissen in het bijzonder. Zo ondersteunt Pamoya het project ‘Jonge Weduwen’ in Yaoundé, Kameroen, Afrika van Jeanne Degrootte.

Daar wil men jonge vrouwen opleiden en de handgrepen bezorgen om zelfstandig een eigen restaurant uit te baten. Zo zien ze af van prostitutie en kunnen ze hun kinderen van straat houden en degelijk opvoeden.

Meer weten? Ga naar de website van Pamoya.

Contactpersoon

Kathleen Tanghe, Meulemanstraat 21, 8020 Oostkamp - Kathleen.tanghe@ond.vlaanderen.be.