Mondiale projecten in het zuiden: info en aanvragen toelage

Aanvraag toelage voor nieuwe organisaties met projecten in het Zuiden

Jaarlijkse aanvraag toelage projecten in het Zuiden

Inhoud

Oostkampenaren die zich inzetten voor een project in het Zuiden kunnen een toelage aanvragen voor hun project. Jaarlijks zijn er ongeveer 12 projecten die ondersteund worden door de gemeente Oostkamp.

Hieronder vind je een overzicht van de projecten in het Zuiden met een Oostkampse link:

Amigos de Pa'i Puku

Amigos de Pa’i Puku focust zich op de ondersteuning van het centrum Pa’i Puku in Paraguay.
In de Chaco werd een school met internaat gesticht door een Belgische pater. Daar was een grote nood aan, omdat mensen zo ver van elkaar wonen. Later maakte een Belgische verpleegster er haar levenswerk van. Vandaag is Pa’i Puku een klein dorp waar niet alleen leerlingen en leerkrachten, maar ook opvoeders wonen. Tot 18 jaar kunnen leerlingen er school lopen. Wie verder wil studeren moet naar de hoofdstad Asunción.

Meer weten? Volg de Facebookpagina van Amigos de Pa'i Puku.

Contactpersoon

Leen Declercq, Beernemsestraat 27, 8020 Oostkamp - leentjedeclercq@hotmail.com.

ARED

ARED focust zich op schoolse opleidingen en kleine tewerkstellingsprojecten voor kansarme (straat)kinderen  in de grote stedelijke centra in Kameroen. Ze bieden kansen aan jongeren om na hun scholing aan het werk te gaan.

Contactpersoon

Veerle Meeus, Zuidstraat 2, 8020 Waardamme.

Casa Main

Casa Main organiseert onder andere een peter- en meterschap ter ondersteuning van de kinderen in het weeshuis Casa Maín. Dit opvangtehuis is een thuis voor een 120-tal meisjes tussen 4 en 21 jaar en is gelegen in de buitenwijken van Santa Cruz, Bolivia.

Meer weten? Ga naar de website van Casa Main.

Contactpersoon

Roos Van Den Driessche, Hugo Verrieststraat 5, 8020 Oostkamp - roos.vandendriessche@gmail.com.

Cena vzw

Cena vzw is actief om hun partnerorganisatie 'Cangrégation du Saint Sacrement' in Brazzaville, Congo-Brazzaville te ondersteunen. Via sensibilisatie in België en financiële steun werden al heel wat projecten ter plaatse gerealiseerd.
Zo loopt sinds 2017 een microproject rond het vetmesten van runderen in Senegal. Het project draait rond duurzame ontwikkeling die de plaatselijke bevolking een toekomst biedt en zo de vlucht van jonge mensen naar grote steden of Europa terug moet dringen.
De vetgemeste stieren worden verkocht en 2/3de van de opbrengst gaat naar de werknemers die hun gezinnen zo onderhouden. De overige opbrengst wordt geherinvesteerd in het project.

Meer weten? Ga naar de website van Cena vzw.

Contactpersoon

Cecilia Busschaert, Vrijbosstraat 16, 8020 Hertsberge.

Children First! vzw

Children First! vzw is opgericht naar aanleiding van de tsunamiramp in Aceh door een groep vrienden van   Indonesische en Belgische afkomst. Het doel van de vzw is kinderen in Indonesië te helpen die het slachtoffer zijn van rampen of conflicten of die in extreem armoedige omstandigheden leven. Naast noodhulp bieden we tevens structurele ondersteuning aan projecten die rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling van de kinderen in een gemeenschap ten goede komen.

Meer weten? Volg de Facebookpagina van Children First! vzw.

Contactpersoon

Patrick Vanden Berghe, Marechalstraat 31, 8020 Oostkamp.

Creating Power vzw

Samen met onze vele sponsors en sympathisanten, zet Creating Power vzw zich in voor kinderen in Uganda. Er wordt vooral ingezet op onderwijs. De nieuwe klaslokalen in Kaganda, werden in februari 2018 in gebruik genomen.
Water, sanitair, elektriciteit, landbouw, veiligheid in het algemeen, in het bijzonder brandveiligheid… Er staat nog heel wat op het menu van dit project.

Meer weten? Ga naar de website van Creating Power vzw.

Contactpersoon

Jos Deforche, Torhoutstestraat 88, Ruddervoorde - info@creatingpower.be

CSA - Project Suman

CSA-Onderwijsproject Beernem-Oostkamp is een afdeling van de vzw Calcutta Sponsor Aid.
CSA-project Suman geeft onderwijskansen aan de arme adibasis kinderen in Gumla (Jharkhand, India) en ondersteunt er projecten die de levensomstandigheden van de bevolking verbeteren.

Meer weten? Ga naar de website van CSA Suman.

Contactpersoon

Koen Ganne, Groenhovestraat 6, 8020 Oostkamp.

Kadjada FV

Kadjada FV is de opvolger van Terra Dialoog vzw. De vzw is ontbonden omdat het doel bereikt was, maar Jos Deforche en Riet Vandevelde blijven in contact met hun partner in Togo, A3E. Er zijn noden in de 4 scholen waar A3E actief is. Oostkampse middelen worden gebruikt om bepaalde ruimtes te vernieuwen of te bouwen.

Meer weten? Ga naar de website van A3E.

Contactpersoon

Riet Van de Velde, Liematestraat 9 – 8020 Oostkamp - riet.vandevelde@telenet.be.

Kitanda vzw

Kitanda vzw is gericht op wezen en weduwen in kansarme gebieden in Kenya/Nigeria. Vooral Noord-Nigeria werd sterk geteisterd door de wreedheden van Boko Haram. Infrastructuur werd vernietigd en vele mannen werden vermoord. Men zorgt voor drinkbaar water voor 3 gemeenschappen in Shaffa. Naast de verbetering van levensomstandigheden leidt dit ook tot minder spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. In Kenya hebben ze weeskinderen voorzien van water en werden de onderwijsmogelijkheden uitgebouwd.

Meer weten? Ga naar de website van Kitanda vzw.

Contactpersoon

Paul Decuypere, Kievitsstraat 11, 8020 Oostkamp - paul.decuypere@skynet.be.

Project Banc d'Arquin

Het project situeert zich in Mauritanië, in een nationaal park ‘Parc d’Arquin’. Dit is een beschermd natuurreservaat waar lokale dorpelingen door 2 organisaties gesteund worden om hun levensomstandigheden te verbeteren en tegelijkertijd te leren omgaan met vuilnis, verzorgen van de natuur en klimaat. Het doel is om hen op te leiden tot gids om het verhaal van hun streek te leren kennen en te vertellen aan toeristen. Pamoya is de Oostkampse organisatie die het project steunt via Zuster Mia Dombrecht, die actief is in Mauritanië. Dit project is een nieuw project dat opgestart wordt.

Meer weten? Ga naar de website van Pamoya..

Contactpersoon

Koen Ganne, Groenhovestraat 6, 8020 Ruddervoorde - koen.ganne@telenet.be.

Simal 

De Simal Group is de vernieuwde naam van de vroegere Vriendenkring Ceifar. Er zijn verschillende partners in België en in Brazilië die het project steunen. Men organiseert er cursussen informatica en dans voor Braziliaanse kansarme jongeren in Santo Inácio in de gemeenteschool Jardim Santo Inácio. Dit was ook de expertise en focus van Ceifar. Met zijn 808 leerlingen (morgen-, namiddag- en avondonderwijs) is er weinig ontspanning en gelegenheid om iets bij te leren in de wijk. Het is een sociaal arme wijk, met als gevolg veel werkloosheid, drugsgebruik en -geweld, en weinig zicht op toekomst. Oostkampse middelen worden gebruikt voor de verbouwingen van een informaticaklas, het inrichten van een ontvangstruimte voor psychologie en de bouw van een danslokaal.

Meer weten? Ga naar de website van Simal..

Contactpersoon

Anne Keirse, Legeweg 75 – 8020 Oostkamp - keirseanne@gmail.com.