Mondiaal beleid: info?

Inhoud

De wereld rondom ons evolueert en verandert razendsnel. De opsplitsing tussen Noord en Zuid is alsmaar minder relevant. Mondiale uitdagingen én opportuniteiten stoppen niet aan de landsgrenzen. Iedereen, waar ook ter wereld, krijgt ermee te maken: globalisering, migratie, sociale media, klimaatopwarming …

De gemeente Oostkamp wil met de focus op verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid een rol spelen in de transitie naar een rechtvaardige en duurzame wereld. Zowel door wereldburgerschap te stimuleren bij de eigen inwoners als door de verbinding over de landsgrenzen heen.

Het lokaal mondiaal beleid bestaat uit 4 speerpunten.

1. Interculturaliteit / integratie

In een lokale gemeenschap die steeds diverser wordt, is het belangrijk dat we elkaar blijven ontmoeten en zo ook (kunnen) kennismaken met elkaars opvattingen, ideeën en culturen. Wederzijds begrip is immers de basis van het samenleven. We focussen ons hierbij op 2 sporen:

  • de verwelkoming en integratie van nieuwkomers 
  • een open houding ten aanzien van diversiteit (in al haar verschijningsvormen) bij onze inwoners (wereldburgerschap)

Buddywerking

Om nieuwkomers sneller wegwijs te maken in onze samenleving, hen kansen te bieden om hun Nederlands te oefenen en hun netwerk op te bouwen, worden buddy’s ingeschakeld. Enthousiaste vrijwilligers krijgen de mogelijkheid om nieuwkomers te onthalen en ze de weg te tonen in onze gemeente. 

Praattafels met anderstaligen

Praattafels zorgen voor laagdrempelige oefenkansen voor mensen die Nederlands leren. In kleine groep en met ondersteuning van Oostkampse vrijwilligers krijgen anderstaligen de kans om Nederlands te spreken.

Samen Lezen met anderstaligen

In kleine groep worden teksten, verhalen en gedichten verkend. Lees- en luisterplezier zorgen voor verbinding en helpen anderstaligen vooruit in het leren van het Nederlands. Oostkampse vrijwilligers zorgen voor de begeleiding bij het samen lezen met anderstaligen.

Taallabs met anderstaligen

In het Taallab kunnen anderstaligen via een online platform op diverse websites terecht om het Nederlands te oefenen. In de bibliotheek zijn laptops voorzien waar anderstaligen zonder eigen toestel kunnen oefenen. Voor wie dat wenst, worden ook vrijwilligers ingeschakeld om ondersteuning te bieden.

Taalpunt Nederlands 

Om anderstaligen te ondersteunen wordt educatief materiaal voor verschillende taalniveaus Nederlands ontleend in de bibliotheek in Oostkamp in het Taalpunt.

Wereldburgerschap

We zijn niet enkel Oostkampenaren, Vlamingen, Belgen of Europeanen … maar ook wereldburgers. We zijn immers met heel de wereld verbonden. Om dit tastbaarder en concreter te maken, stimuleren we de samenwerking tussen Oostkampse initiatieven die een projectwerking in het buitenland hebben en onze verenigingen en scholen. Vorige zomer ging in dit kader bijvoorbeeld al het gesmaakte Feest Mondiaal door.

De ambitie is om meer Oostkampenaren warm te maken voor interculturaliteit en diversiteit. Integratie van nieuwkomers gaat makkelijk als ze welkom zijn. Daarom willen we het wereldburgerschap stimuleren onder de inwoners.

2. Stedenband

Oostkamp gaat een stedenband aan met een regio uit het Zuiden. Dit is een logische vervolgstap op onze verbroedering met Bad Nauheim, Bad Langenzalsa en Chaumont. We werken met onze partner in het Zuiden rond het thema sociaal weefsel. Het gaat dan bijvoorbeeld om verenigingsleven, ouderenzorg, onderwijs … Dit wordt voor beide partijen een erg verrijkend traject waarbij vooral de verschillen in aanpak en benadering inspirerend zullen zijn. We betrekken zo veel mogelijk Oostkampse verenigingen en scholen bij deze stedenband. We hopen in de loop van 2023 een stedenband te kunnen afsluiten.

3. Oostkampse 4de pijlers

De gemeente geeft financiële steun aan projecten van Oostkampenaren in het Zuiden. Jaarlijks krijgen een twaalftal projecten een toelage van 2.500 euro. Zo steunt Oostkamp onze 4de pijlerorganisaties die over de hele wereld waardevolle projecten uitrollen die de plaatselijke bevolking vooruit helpen. Oostkampenaren die vrijwilligerswerk of een stage doen in een ontwikkelingsland kunnen een toelage aanvragen van 150 euro om de organisatie of instelling waar ze actief waren financieel te steunen.

4. NGO’s en noodhulp

De gemeente voorziet budgetten om ons bij natuurrampen met menselijk leed solidair te kunnen opstellen, via een donatie aan organisaties die ter plekke hulp bieden. Er wordt ook jaarlijks een bedrag overgemaakt aan een of meerdere NGO's die zich doorheen het jaar inzet voor ontwikkelingssamenwerking. Naast deze financiële inbreng, ondersteunt de gemeente ook lokale vrijwilligers en werkgroepen die zich in Oostkamp inzetten voor NGO’s. Het meest bekende voorbeeld hiervan is de 11.11.11.-actie.

Meer info

Heb je interesse om een schakel te worden van het mondiale beleid in Oostkamp? Als buddy voor nieuwkomers, deelnemer tijdens praattafels, met een idee rond een stedenband, als 4de pijler organisatie of op een andere manier?

Laat het ons weten via de Mondiale werking.