Minder Mobielen Centrale

Inhoud

De Minder Mobielen Centrale is een thuiszorgdienst van de Sociale dienst die mensen vervoert. Indien je iemand bent met verminderde mobiliteit en beperkt inkomen, kan je voor een sociale activiteit, kapper, vrienden- en familiebezoek, doktersbezoek en andere medische afspraken (kiné, tandarts …) vervoerd worden door een vrijwillige chauffeur.

Zin om te rijden voor de Minder Mobielen Centrale? Nieuwe vrijwillige chauffeurs mogen zich aanmelden via mmc@oostkamp.be of op het nummer 050 919 959.

Voorwaarden

Je hebt moeite om je met het openbaar vervoer te verplaatsen. Je inkomen mag maximum het dubbele van het leefloon bedragen:

Leefloonbedragen (vanaf 1/12/2022):

  1. Categorie 1: samenwonende persoon: 789,29 euro per maand.
  2. Categorie 2: alleenstaande persoon: 1.183,94 euro per maand.
  3. Categorie 3: persoon met gezinslast (minstens één minderjarig ongehuwd kind): 1.600,03 euro per maand.

Procedure

  • Contact opnemen met de Sociale dienst.
  • Er wordt een huisbezoek gepland waarin je alle nodige uitleg krijgt en de nodige papieren in orde worden gemaakt.
  • Je kan vervolgens gebruik maken van de MMC na aanvraag van een rit bij de Sociale dienst.

Wat meebrengen

Bewijs van inkomen en jouw identiteitskaart.

Kostprijs

  • De kostprijs bedraagt 0,41 euro per kilometer + jaarlijks lidgeld van 12 euro.
  • Sinds 2020 wordt ook een minimumvergoeding gevraagd van 2 euro per rit.