Mobitwin: sociaal vervoer voor minder mobielen

Inhoud

Mobitwin (vroeger onder de naam Minder Mobielen Centrale) is een thuiszorgdienst van de Sociale Dienst. Het is bedoeld voor mensen die minder makkelijk de deur uitgaan. Indien je iemand bent met verminderde mobiliteit en beperkt inkomen, kan je voor een sociale activiteit, kapper, vrienden- en familiebezoek, doktersbezoek en andere medische afspraken (kiné, tandarts …) vervoerd worden door een vrijwillige chauffeur.

Zin om te rijden voor Mobitwin? Nieuwe vrijwillige chauffeurs mogen zich aanmelden via mmc@oostkamp.be of op het nummer 050 819 926.

Voorwaarden

Je inkomen mag maximum het dubbele van het leefloon bedragen:

Leefloonbedragen (vanaf 01/05/2024):

  1. Categorie 1: samenwonende persoon: 858,97 euro per maand.
  2. Categorie 2: alleenstaande persoon: 1.288,46 euro per maand.
  3. Categorie 3: persoon met gezinslast (minstens één minderjarig ongehuwd kind): 1.741,29 euro per maand.

Procedure

  • Contact opnemen met de Sociale Dienst.
  • Er wordt een huisbezoek gepland waarin je alle nodige uitleg krijgt en de nodige papieren in orde worden gemaakt.
  • Je kan vervolgens gebruik maken van Mobitwin na aanvraag van een rit bij de Sociale Dienst.

Wat meebrengen

Bewijs van inkomen en jouw identiteitskaart.

Kostprijs

  • De kostprijs bedraagt 0,42 euro per kilometer + jaarlijks lidgeld van 12 euro.
  • Er is een minimumvergoeding van 2 euro per rit.