Milieuklachten

Inhoud

Met milieuklachten kan je terecht bij de dienst Milieu van gemeente Oostkamp of bij de milieucel van de lokale Politie (Bargelaan 12 in Beernem, t 050 252 643)

De gegevens i.v.m. de klachten worden onderling tussen de dienst Milieu en de milieucel uitgewisseld. Je kan met milieuklachten ook steeds terecht bij de politiediensten, die permanent bereikbaar zijn. Voor acute gevallen is het aangewezen om het 101-nummer te gebruiken.

Milieuklachten kunnen van uiteenlopende aard zijn:

  • Algemene milieuvervuiling, zoals bv. vervuiling van een beek
  • Hinder afkomstig van een bedrijf, zoals bv. lawaaihinder, geurhinder, vuile rook,…
  • Verboden handelingen, zoals verbranden van afval, lozen van gevaarlijk stoffen in de riool,…

Klachten die eerder te maken hebben met burenhinder (bv. rookhinder schoorsteen, luide radio), worden best rechtstreeks bij de politiediensten gemeld.

Klachten in verband met plantafstanden van bomen en hagen behoren in het privaatrecht en kunnen geen aanleiding tot politioneel optreden zijn.