Medisch attest andersvaliden via FOD sociale zekerheid

Inhoud

Sommige personen met een handicap hebben geen recht op de tegemoetkomingen van de Federale Overheidsdienst. Toch kunnen zij vragen om hun handicap te laten evalueren om zo te kunnen genieten van sociale en fiscale voordelen. Om sociale of fiscale voordelen te kunnen aanvragen heb je eerst een medisch attest nodig uitgereikt door de Directie-generaal Personen met een handicap.

Voorwaarden

Personen met een handicap die geen recht hebben op een tegemoetkoming (bv. omdat hun inkomen te hoog is).

Procedure

  • Zich persoonlijk (of door middel van volmacht) aanmelden bij de Sociale dienst om een evaluatie van de handicap aan te vragen. De medewerker registreert de aanvraag elektronisch bij de DG Personen met een handicap en overloopt een korte vragenlijst.
  • De FOD sociale zekerheid neemt contact op met de dokter die dan het medisch verslag doorstuurt naar de betrokken dienst.
  • Na goedkeuring van jouw medisch dossier ontvang je het medisch attest per post.

Wie een tegemoetkoming aanvraagt, krijgt automatisch een medische evaluatie.

Wat meebrengen

Identiteitskaart