Masterplan centrum Oostkamp

Inhoud

2 jaar hebben diverse expertenbureaus en de gemeente Oostkamp gewerkt aan een masterplan voor het centrum van Oostkamp. Oostkamp staat namelijk voor een aantal uitdagingen, vooral op vlak van mobiliteit en klimaatverandering. Doel blijft dat Oostkamp centrum een gezellige plek blijft om te wonen, te werken en te shoppen. Er zijn heel wat diverse insteken die in 1 geheel moesten samenkomen. Dat is met dit masterplan gebeurd. Het masterplan was klaar in mei 2021. Het is een strategisch plan, geen concreet uitvoeringsplan. Het toont de mogelijkheden aan van hoe Oostkamp zou kunnen evolueren. Het is een richting om in de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken. De concrete projecten die eruit voortvloeien zullen deze en komende legislaturen beslist moeten worden. De concretisering van de projecten vind je onder de noemer 't Centrumplan. 

De uitdagingen in het centrum van Oostkamp zijn divers:

  • Hoe kan dichterbij elkaar wonen samen gaan met een kwalitatieve leefomgeving?
  • Hoe kunnen we zorgen voor een vlotte mobiliteit en voldoende ruimte voor de trage weggebruiker?
  • Hoe zorgen we dat de behoeften van een bloeiend lokaal handelscentrum gecombineerd kunnen worden met de noden van de bewoners?
  • Hoe creëren we ruimte voor water & groen en ook voor ontmoeting?

Deze uitdagingen zijn voor Oostkamp niet anders dan voor de rest van de wereld. Maar er moet gekeken worden hoe we er concreet kunnen mee omgaan in onze gemeente. Hiervoor werd samen met diverse studiebureaus een masterplan opgemaakt. Ook de Gemeenteraad, de Raad voor Publieke en Open ruimte, een gebruikersgroep … werden bij dit plan betrokken.

De oplossingen vallen onder 4 domeinen:

  • Publieke ruimte: structuur van de groene dreven herstellen, groene centrumpleinen inrichten, aanpak van de Kortrijksestraat-Brugsestraat.
  • Bebouwde ruimte: slim omgaan met appartementen, waardevolle gevels koesteren, zorgen voor kwalitatieve bouwprojecten.
  • Handelsactiviteit: gevarieerd en kwaliteitsvol winkelaanbod behouden en stimuleren, compact en gezellig kernhandelsgebied inrichten, aantrekkelijk centrum voor de regio met blijvende aandacht voor bereikbaarheid.
  • Duurzame mobiliteit: slim parkeren voor iedereen (van Shop&Go-plaatsen tot langparkeren),
    minder doorgaand verkeer op de Kortrijksestraat/Brugsestraat, autoluw centrum en meer ruimte voor veilig fietsen en wandelen.

Statuut van het plan

Het masterplan is geen uitvoeringsplan. Het is een strategische visie van hoe Oostkamp er tegen 2040 zou kunnen uitzien, opgemaakt met de kennis die er op vandaag is. De gemeente zal deze en komende legislaturen zelf projecten definiëren om aan te werken. Daarnaast moeten ook de ogen open gehouden worden voor opportuniteiten op privaat terrein en voor mogelijke samenwerkingen. En tot slot worden initiatieven genomen om nieuwe private ontwikkelingen te sturen in de richting van dit plan.