Oostkamp blikt vooruit op de toekomst van de gemeenschapsvoorzieningen in de dorpskernen met masterplannen voor Ridefort, De Valkaart, Moerbrugge en Waardamme

Gepubliceerd op vrijdag 17 nov 2023 om 11:07 uur

Gemeente Oostkamp werkt aan een aantal masterplannen voor de diverse dorpskernen. De focus ligt vooral op de toekomst van de gemeenschapsvoorzieningen. Dit gaat vooral over de behoefte en inplanting van ruimtes voor activiteiten, ontmoeting en verenigingen. In vele dorpskernen zijn er meerdere gemeentelijke gebouwen / sites die wachten op een nieuwe invulling of waar opfrissing nodig zal zijn de komende decennia. De gemeente wil hierop anticiperen en kijken hoe de behoefte zich in elke deelgemeente heeft ontwikkeld en hoe we die behoeften en de kansen kunnen samenbrengen. Voor De Valkaart en Ridefort zijn de plannen al in ontwikkeling. De gemeente wil die ook graag voorzien voor Waardamme en Moerbrugge.

Voor Oostkamp centrum is er een masterplan in voorbereiding voor site De Valkaart. Hierin wordt ook onderzocht of het JOC er een plek kan vinden, net als de boulodroom. Zo zouden we nog meer activiteiten samenbrengen. Naast de goeie ruimtelijke inplanting (wat komt waar) krijgt ook mobiliteit de nodige aandacht. Ook in Ruddervoorde zijn er op de site van Ridefort uitdagingen en mogelijkheden. Denk dan vooral aan de accommodatie voor jeugdbewegingen, voetbal en de connectie met de school. Voor deze beide sites is de gemeente in zee gegaan met een studiebureau om de grote puzzel te kunnen leggen. In kader van deze plannen is er onder andere ook overleg geweest met de gebruikers van de verschillende locaties. Beide studies zijn momenteel nog lopende.

In het kader van het project vitale dorpen wil de gemeente een gelijkaardig traject opstarten voor Waardamme en voor Moerbrugge. Door een aantal recente ontwikkelingen is het wenselijk om ook hier een ruimere blik te werpen op het geheel, zodat er een doordachte aanpak mogelijk is. Voor Waardamme zitten De Waarde, de oude gemeenteschool en ook De Wara in scope van dit project. Voor Moerbrugge ligt de uitdaging - en dus ook de kans - in een toekomstvisie voor de site van Zuidleie, de pastorie en de kerk. Dit is nu aan de orde omdat de pastorie recent vrijgekomen is. De gemeente wil voor die beide dorpskernen ook een masterplan voor de gemeenschapsvoorzieningen opmaken.

Voor de dorpskernen van Hertsberge en Baliebrugge zijn de eerder gemaakte plannen in volle uitvoering of ontwikkeling. De nieuwe polyvalente zaal in Hertsberge, met aansluiting op de kerk en met nieuwe ruimtes voor chiro en kinderopvang, is in volle opbouw. In Baliebrugge werd de zone van de kerk bekeken in relatie tot school om zo tot een maximale meerwaarde te komen. De plannen zijn in ontwikkeling.

Een ander masterplan dat uitgewerkt wordt voor Oostkamp Centrum gaat over de toekomstige inrichting van de scholensites in de kern van Oostkamp. Deze toekomstvisie wordt voorbereid in samenwerking met de verschillende scholen in het centrum.

Moeder van al deze masterplannen is het masterplan Visie Oostkamp 2040 dat in 2021 afgewerkt werd. Daarin werden meerdere thema’s aangekaart, van een vlotte en veilige mobiliteit tot groeninrichting en doorsteekjes, van een bruisende handelskern tot beleving in de straten. Een belangrijke visie die terugkeert in de plannen die nu verder in ontwikkeling zijn, is gemeenschappelijk gebruik van ruimte, dus ook van gebouwen. Gebouwen die 1 doel dienen en daardoor ook een deel van de tijd niet gebruikt worden, terwijl er een behoefte is aan ruimte, is niet meer van deze tijd. We kunnen slimmer en dus ook duurzamer omgaan met onze ruimte.

Jan de Keyser, burgemeester: “Als we elke vraag apart bekijken of wachten tot er zich een dringend probleem stelt, komen we nooit tot een goed geheel. Soms is het beter om wat voorsprong te nemen op de toekomst en zaken in een ruimer geheel te bekijken, om te onderzoeken of we kunnen samenwerken voor een beter resultaat. Even afstand nemen van de waan van de dag en kijken hoe we verschillende elementen optimaal kunnen combineren: zowel ruimtelijk als inhoudelijk. Dat doen we in een zogenoemd ‘masterplan’. Dat is een studie, geen uitvoeringsplan. De volgende bestuursploeg zal keuzes moeten maken over de uitvoering, concrete samenwerkingen en prioriteiten. Het is nu vooral een zoektocht naar een optimale invulling van de ruimte in functie van de nood en ontwikkeling van de verschillende dorpen. Op die manier willen we anticiperen op de toekomst en geven we hen maximale kansen zich te blijven ontwikkelen als vitale dorpen.”