Mantelzorgattentie

De mantelzorgattentie is bedoeld voor mensen die vrijwillig de zorg op zich nemen van een hulpbehoevende inwoner van Oostkamp. Deze gemeentelijke financiële ondersteuning maakt deel uit van het mantelzorgbeleid en is een vorm van appreciatie en erkenning. De gemeentelijke mantelzorgattentie vervangt vanaf 1 maart 2022 de voormalige mantelzorgpremie

Voorwaarden?

Voor de zorgbehoevende

 • De persoon voor wie je als mantelzorger zorgt (= de zorgbehoevende) heeft recht op het Vlaamse zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van 130 euro per maand. 
 • De zorgbehoevende woont al minstens 3 maanden in onze gemeente en is er ook gedomicilieerd. 
 • De zorgbehoevende is door ziekte, ongeval of handicap niet meer in staat om zichzelf te verzorgen of basistaken, zoals koken of naar het toilet gaan, te verrichten waardoor hij of zij jouw hulp als mantelzorger nodig heeft. 
 • De zorgbehoevende krijgt dagelijks of regelmatig thuis extra hulp of ondersteuning van de mantelzorger. 
 • De zorgbehoevende woont niet in een woonzorgcentrum of andere residentiële voorziening. Een groepsassistentiewoning (GAW) is daar een uitzondering op. 

Voor de mantelzorger

 • Je bent meerderjarig. 
 • Je staat in voor hulp en ondersteuning bij de zorgbehoevende thuis. 
 • Je zorgt daadwerkelijk voor de zorgbehoevende en staat deze persoon bij in de thuissituatie en/of vult professionele thuiszorgdiensten aan. 
 • Je kan geen mantelzorgerattentie ontvangen als je tegelijkertijd ook zelf zorgbehoevend bent en als jouw mantelzorger daarvoor al een toelage ontvangt. 
 • Je bent geen professionele thuisverzorger. Ook als je in dat geval de thuiszorg buiten de diensturen uitvoert, kom je niet in aanmerking voor de mantelzorgattentie.
 • Je kan als mantelzorger voor meerdere zorgbehoevenden zorgen. Het bedrag van de mantelzorgattentie wordt berekend op basis van het aantal personen waarvoor je zorgt.
 • Ook als je niet in Oostkamp woont, maar zorgt voor een zorgbehoevende die al minstens 3 maanden in onze gemeente gedomicilieerd is, kan je de toelage aanvragen. 

Wat als je met meerdere mantelzorgers voor 1 zorgbehoevende zorgt? 

 • Spreek onderling af wie de aanvraag indient. 
 • Slechts 1 mantelzorger kan de aanvraag indienen. De mantelzorgattentie wordt na goedkeuring uitbetaald aan de aanvrager. Mantelzorgers kunnen onder elkaar een eerlijke verdeling afspreken.

De toelage 

 • De mantelzorgattentie bedraagt 30 euro per maand. 
 • Het bedrag wordt toegekend aan de mantelzorger op de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag. Bijvoorbeeld: als je de aanvraag in februari indient, dan gaat de toekenning in vanaf 1 maart.

Aanvragen?  

 • Je dient de aanvraag als mantelzorger in bij de sociale dienst.
 • Je vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina. Je kan het ook ophalen in OostCampus aan loket 3. 
 • De zorgbehoevende en de mantelzorger ondertekenen het aanvraagformulier. 
 • Je voegt een bewijs (= een kopie van de beslissing van de zorgkas) toe dat de zorgbehoevende het Vlaamse zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangt. 
 • Je voegt een kopie van de voorkant van jouw bankkaart toe. 
 • De zorgbehoevende en de mantelzorger leggen een verklaring op eer af over de zorg die u verleent. 
 • Je ontvangt binnen de 6 weken na indiening van de aanvraag een uitspraak van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.  

Meer informatie of hulp nodig? 

 • Meer informatie over het Vlaams zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden vind je op de website van de Vlaamse overheid
 • Vind je niet direct een antwoord op jouw vraag of heb je hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Contacteer dan zeker de sociale dienst (zie contactgegevens aan de rechterkant van deze webpagina).

----------------------------------------------------------

Vastgesteld op de OCMW-raad van 20 januari 2022

Gepubliceerd op 21 januari 2022

Praktisch

OCMW - Sociale dienst

OostCampus, welzijn, loket 3

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 960
fax050 552 409
socialedienst.ocmw@oostkamp.be visitekaartje
LCP