Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers

Inhoud

Mensen die een asielaanvraag indienen, worden door de dienst Vreemdelingenzaken toegewezen aan een collectief opvangcentrum.

Bepaalde personen of kwetsbare gezinnen kunnen na 3 maanden worden doorverwezen naar een Lokaal Opvanginitiatief (LOI). Het LOI in die gemeente is dan verantwoordelijk voor de opvang en materiële steunverlening. De bewoners worden tijdens de verdere asielprocedure begeleid door de sociale dienst van de gemeente. OCMW Oostkamp heeft 4 LOI woningen verspreid over het grondgebied en kan 19 asielzoekers opvangen.

Daarnaast kunnen mensen die in een opvangcentrum verblijven en die een positieve beslissing in hun asielprocedure hebben ontvangen, toegewezen worden aan een LOI. Tijdens het verblijf in het LOI dienen zij op zoek te gaan naar een huurwoning.

Een maatschappelijk werker begeleidt en introduceert de asielzoeker in alle woon- en leefaspecten van onze maatschappij. De maatschappelijk werker staat deze mensen eveneens bij in sociale, administratieve en juridische aangelegenheden. De asielzoekers krijgen wekelijks een beperkt leefgeld voor de aankoop van voeding, hygiëneproducten en zakgeld. De andere noodzakelijke kosten (energiekosten, medische kosten, schoolkosten ... ) worden betaald door het OCMW.

Voorwaarden

Toewijzing aan het Lokaal Opvanginitiatief Oostkamp vanuit de Dienst Vreemdelingenzaken.

Wat meebrengen

  • Bijlage 26/attest van immatriculatie.
  • Document van toewijzing Fedasil.