LEIF-kaart

Inhoud

LEIF staat voor Levens Einde Informatie Forum.

Een LEIF-kaart heeft het uitzicht van een bankkaart en vermeldt de wilsverklaringen die je bezit. Mogelijke wilsverklaringen zijn:

  • wilsverklaring euthanasie: registreren bij de gemeente
  • orgaandonatie: registreren bij de gemeente
  • laatste wil: registreren bij de gemeente
  • negatieve wilsverklaring: bespreken en registreren bij je huisarts
  • lichaam schenken aan de wetenschap: contacteer een universiteit

Opgelet! De LEIF-kaart met vermelding van jouw wilsverklaringen is geen officiële registratie. De officiële registratie van een wilsverklaring kan enkel door de correcte instantie gebeuren (gemeente, dokter, notaris, begrafenisondernemer …) .

De LEIF-kaart is bedoeld om in je portefeuille te bewaren. Ze biedt een bijkomende garantie dat artsen en hulpverleners op de hoogte zijn van je wettelijk ingevulde wilsverklaringen en dat ze rekening houden met je voorafgaande zorgplanning.

Voorwaarden

  • Iedereen met een geldig rijksregisternummer, ongeachte de leeftijd, kan een LEIF-kaart aanvragen.
  • Let erop dat je eerst de nodige wilsverklaringen registreert bij jouw gemeente, arts of notaris vooraleer je ze laat vermelden op een LEIF-kaart.

Procedure

Er zijn drie mogelijke manieren om een LEIF-kaart aan te vragen:

  • de kaart online aanvragen op de website van LEIF
  • de kaart via de post aanvragen: LEIF, J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel 
  • de kaart telefonisch aanvragen via het gratis nummer 078 151 155. 

Op de LEIF-kaart staan jouw naam en alle wettelijke documenten waarover je verklaart te beschikken en die je kenbaar wil maken. Op de kaart kan ook de naam van je vertrouwenspersoon met zijn telefoonnummer of e-mailadres aangeduid worden.