Laatste wilsbeschikking

Attest wijze van teraardebestelling en rituelen

Inhoud

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na jouw overlijden. Deze keuze kan je laten vastleggen in een laatste wilsbeschikking. Je kunt hiervoor op afspraak terecht bij de dienst Burgerzaken. Jouw laatste wilsbeschikking wordt geregistreerd in het bevolkingsregister. Daarna kan je via het digitaal loket een attest van wijze van ter aardebestelling en/of rituelen opvragen.

Op het attest van wijze van ter aardebestelling en/of rituelen staat het volgende vermeld:

    • of je kiest voor een begrafenis of een crematie;
    • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden;
    • in welke gemeente jouw laatste rustplaats zal zijn;
    • of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Is er een wilsbeschikking, dan wordt nagegaan of de wens van de overledene gerespecteerd wordt.

Op elk ogenblik kan je de gemaakte keuze wijzigen.

Voorwaarden

Een laatste wilsbeschikking voor een kind jonger dan 16 jaar kan enkel door een persoon die over het hoederecht beschikt worden geregistreerd.

Procedure

Maak een afspraak bij de dienst Burgerlijke Stand.

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Kostprijs

Gratis