Koesterplek voor sterrenkindjes

Aan de Waarde, in het speelbos Kampveld, vind je een koesterplek. Dit is het resultaat van een traject dat in 2022 werd gelopen met (groot)ouders van sterrenkindjes. Uit de gesprekken bleek immers dat er nood is aan een gedenkplek waar families die een kindje verloren hebben, ongeacht de zwangerschapstijd of leeftijd, terecht kunnen. De inrichting gebeurde in samenwerking met Agentschap Natuur en Bos.

De gemeente kiest bewust voor een heel open concept waarbij iedereen die een kindje moet missen zelf (en op het moment dat het hem/haar uitkomt) het initiatief kan nemen om er een kei te leggen. Zo hoopt ze dat deze koesterplek een betekenisvolle plek kan worden voor iedereen die hier behoefte aan heeft.

De koesterplek bevindt zich in de mooie, groene omgeving van het domein Kampveld. Vanuit de betrokkenen groeide een concept voor een sobere maar symbolische inrichting van de koesterplek. Op de locatie gaat de natuur gewoon haar gang op het ritme van de seizoenen. Er werd een nieuwe linde als welkomstboom geplant. De sterrenbank nodigt uit om er even te vertoeven. Op stapstenen kan iedereen die een kindje moet missen een (al dan niet gepersonaliseerde) kei achterlaten. Er worden bloembollen geplant die in het voorjaar zullen bloeien.

De keuze voor het Kampveld is er niet alleen gekomen omwille van de mooie natuur. De koesterplek ligt ook dichtbij de parking aan de Waarde en in de buurt van het speelplein en -bos. De gemeente is dan ook Agentschap Natuur en Bos (ANB) dankbaar dat ze ervoor openstonden om de koesterplek op hun domein in te richten.

Welkom 

Iedereen is welkom op de koesterplek om er een kei neer te leggen of even plaats te nemen op de zitbank. Van aan de parking van de begraafplaats in Waardamme vind je pijlen die je naar de plek leiden.

De koesterplek: een project tot stand gekomen in overleg

Eind 2021 ging de gemeente in gesprek met (groot)ouders van sterrenkindjes, om te zien op welke manier de gemeente het best een gedenkplek voor hen kon voorzien. Hierbij waren ook professionelen aanwezig. Daar kwamen twee behoeften uit die beide door de gemeente uitgewerkt werden.

  • Het hart op de begraafplaats De Warande komt tegemoet aan de behoefte om op de begraafplaats zelf een warme afscheids- en herdenkingsplek te hebben.
  • En voor de ouders die behoefte hebben aan een meer natuurlijke plek ter herinnering of afscheid is er sinds 11 december 2022 de koesterplek aan de Waarde in Waardamme, in het speelbos Kampveld.