Klachten over de afvalophalingen

Inhoud

Alle afvalophalingen huis aan huis worden ingezameld door de afvalintercommunale IVBO.

De ophalers van IVBO zullen aanbiedingen weigeren indien die niet voldoen aan het gemeentelijk politiereglement. Als een aanbieding geweigerd wordt, zal een mededeling achtergelaten worden in de brievenbus of op de aanbieding zelf.

Afval wordt regelmatig geweigerd omwille van volgende redenen:

  • te zware zakken (+ 15 kilogram)
  • te veel zakken (maximaal 4 per week)

Het is ook mogelijk dat je afvalzakken of papier en karton te laat werden aangeboden: de ophalingen starten al om 7 uur 's morgens en op warme dagen komen de ophaalwagens al om 6 uur in de straten. Geen enkele ronde werkt met vaste uren en kan dus op elk moment tussen 7 uur en 17 uur plaatsvinden.

Geweigerde of te laat aangeboden zaken dienen door de aanbieder terug binnen genomen worden en aan de eerstvolgende ophaling op een correcte manier terug aangeboden. 

Als je aanbieding conform is en op tijd buiten stond is er een mogelijkheid dat de ophaaldienst een fout begaan heeft. IVBO beschikt over de technische middelen om dat na te gaan. Indien blijkt dat IVBO de fout heeft begaan, komt er een extra ophaling om die fout recht te zetten.

Ook bij schadegevallen of opmerkingen over het personeel, wordt door IVBO een onderzoek ingesteld.

Procedure

Bij een vergeten aanbieding of een schadegeval naar aanleiding van de ophalingen kun je contact opnemen met IVBO: