Klacht indienen

Klachtenformulier

Alle inwoners op een goede manier helpen, daar gaan we elke dag voor. Ben je toch ergens niet tevreden over? Dan willen we dat weten. We bekijken wat er misliep, hoe we het anders kunnen doen of hoe we het kunnen rechtzetten.

Een klacht indienen is eenvoudig:

 • Vul het best het klachtenformulier in via de knop bovenaan.
 • Of stuur je klacht per brief naar: Gemeente Oostkamp, klachtenbehandelaar, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp.
 • Of e-mail je klacht naar klachten@oostkamp.be

Wat gebeurt er nadat je klacht is ingediend?
De klachtenbehandelaar volgt een vaste procedure.

 • Binnen de 14 dagen krijg je bericht dat je klacht is aangekomen.
 • Binnen de 45 dagen krijg je een antwoord op je klacht. 

Opgelet! Enkele zaken vallen niet onder de klachtenprocedure:

 • Een beroep tegen een beslissing of een bezwaar bij een openbaar onderzoek.

Dit zijn officiële procedures. Die zijn door de hogere overheid strikt geregeld. Het is belangrijk dat je de juiste procedure volgt.

Doe je dit niet op de juiste manier, dan loop je de kans buiten de termijnen te vallen die voor jouw beroep of bezwaar gelden. Welke procedure je moet volgen, staat vermeld bij de beslissing of het openbaar onderzoek in kwestie.

 • Een melding (bijvoorbeeld een slecht voetpad) of een suggestie

Meldingen en suggesties zijn geen klachten. Gebruik hiervoor de meldingsformulieren per thema. Zo wordt je melding meteen in het opvolgsysteem opgenomen.

Je kan uiteraard ook e-mailen naar de betrokken dienst. De contactgegevens van alle diensten vind je hier.

Voorwaarden

 • Een klacht gaat over een handeling verricht door of over de werking van de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigd agentschap opgericht door de gemeente (zoals het autonoom gemeentebedrijf of een gemeentelijke vzw). Een handeling van een persoon die werkt onder de verantwoordelijkheid van één van voormelde organisaties wordt beschouwd als een handeling van deze organisaties.
 • Moet schriftelijk ingediend worden (zie procedure).

Procedure

 • Je dient je klacht in bij voorkeur via het klachtenformulier bovenaan deze pagina. Voor andere mogelijkheden: zie participatiecharter.
 • De klachtenbehandelaar registreert de klacht en je krijgt een ontvangstmelding binnen de 14 dagen.
 • De klachtenbehandelaar onderzoekt of je klacht ontvankelijk is.
  Redenen voor niet-ontvankelijk zijn:
  • naam en adres van de indiener zijn niet gekend
  • de klacht voldoet niet aan de definitie (zie hoger)
  • de klacht gaat over iets waar de klager eerder al een klacht over indiende of over zaken die langer dan 1 jaar geleden plaats vonden.
  • de klacht heeft betrekking op een beslissing waartegen beroep ingediend kan worden. Dan valt je klacht onder een andere procedure.
 • Is de klacht ontvankelijk, dan kijkt de klachtenbehandelaar of die gegrond is. Als dat zo is, wordt gekeken hoe de situatie rechtgezet kan worden, of hoe eraan tegemoet kan gekomen worden.
 • Ten laatste na 45 dagen krijg je hierop antwoord.

Beslissingsdocument