Kind erkennen: uittreksel aanvragen

Uittreksel erkenning kind voor geboorte

Uittreksel erkenning kind na geboorte

Inhoud

Door een kind te erkennen wordt een juridische afstammingsband tussen de vader/meemoeder* en het kind gecreëerd.

*een meemoeder is een vrouw die de echtgenote of partner is van de biologische moeder van een kind en die dat kind samen met de biologische moeder als ouder opvoedt.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind moeten toestemming geven voor de erkenning door de vader/meemoeder. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Bij een erkenning voor de geboorte of als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Door de erkenning van een kind ontstaan bepaalde onderlinge rechten en plichten zoals bijvoorbeeld erfenisrechten en onderhoudsplicht.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren uit een huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder. Opgelet! Dit principe geldt niet als de ouders wettelijk samenwonend zijn. 

Procedure

Een kind erkennen kan:

 • vóór de geboorte (in de woonplaats van een van de ouders)
 • bij de geboorteaangifte (in de geboorteplaats van het kind)
 • na de geboorte (ofwel in de woonplaats van een van de ouders of in de geboorteplaats van het kind).

Maak voor de erkenning van een kind een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand.

 • De erkenner moet zich samen met de moeder en/of het kind aanmelden bij de dienst Burgerlijke Stand. In de meeste gevallen kan de erkenningsakte onmiddellijk opgemaakt worden.
 • Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Familienaam van het kind

 • Bij een erkenning vóór de geboorte wordt de familienaam nog niet vastgelegd. Dit gebeurt bij de geboorteaangifte.
 • Bij een erkenning na de geboorte behoudt het kind zijn naam of kan de naam eventueel gewijzigd worden.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaarten
 • Bij erkenning voor de geboorte: attest van de dokter met bevestiging van de zwangerschap en vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum.
 • Bij erkenning na de geboorte: indien het te erkennen kind niet in België geboren is, een recent afschrift van de geboorteakte (indien nodig, gelegaliseerd en vertaald).

Uitzonderingen

Niet-Belgen raden wij aan om vooraf telefonisch contact op te nemen met de dienst Burgerlijke Stand. Bijkomende stukken uit het land van herkomst kunnen noodzakelijk zijn.