Kids-ID

Inhoud

De Kids-ID is een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Deze kaart is enkel verplicht als je naar het buitenland reist. De kids-ID is geldig binnen Europa en enkele niet-Europese landen. Deze kaart is 3 jaar geldig.

Wanneer de Kids-ID vervangen?

De Kids-ID blijft geldig tot de einddatum die op de voorkant van de kaart staat, ook al is je kind al 12 jaar geworden. Je kind zal pas een oproepingskaart krijgen om een identiteitskaart (eID) aan te vragen op het moment dat de Kids-ID gaat vervallen. Dit is ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Je moet de Kids-ID ook niet vervangen wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip en je kan het adres dus laten aanpassen samen met een medewerker van de nieuwe gemeente. Hiervoor moet je wel de pincode van de kaart weten. Is dit niet het geval en weet je ook de pukcode van de kaart niet meer liggen? Dan moet je de codes die je ontving om de kaart te kunnen activeren opnieuw laten afdrukken. Dit doe je via een aanvraag via ons digitaal loket of kom hiervoor zonder afspraak langs in het Onthaal. Van zodra wij de nieuwe codes ontvangen hebben, brengen we je op de hoogte. Je kan vervolgens langskomen in het Onthaal om samen de pincode opnieuw in te stellen op de Kids-ID. Voor kinderen jonger dan 6 jaar is er enkel een PUK-code. Dan moet je deze code ingeven op het moment dat je terugkomt met de Kids-ID nadat de wijkagent de woonstvastelling heeft gedaan.

Als de huidige Kids-ID nog geldig is, maar jouw kind niet meer op de foto gelijkt, dan is het wel aan te raden om een nieuwe Kids-ID aan te vragen. Het is van groot belang dat je bij een identiteitscontrole kunt aantonen dat het kind over wie het gaat, wel degelijk het kind op de foto is.

Procedure

 • Maak een afspraak.
 • Een van beide ouders of de voogd die over het ouderlijk gezag beschikt, doet de aanvraag voor de Kids-ID. Is het de eerste Kids-ID, dan moet het kind mee zijn bij de aanvraag.
 • De aanvraag moet gebeuren in de gemeente waar het kind officieel staat ingeschreven.
 • Het kan tot 3 à 4 weken duren om een Kids-ID aan te maken. Het is dus van groot belang om de de Kids-ID tijdig aan te vragen. Vertrek je op reis? Vraag de Kids-ID dan zeker 1 maand voor de reis aan.
 • Onverwacht op reis naar het buitenland en geen (geldige) Kids-ID voorhanden? De spoedprocedure kan uitkomst bieden, maar die is wel een stuk duurder.

Wat meebrengen

Voor de aanvraag van een Kids-ID breng je het volgende mee:

 • Je eigen elektronische identiteitskaart (eID) als ouder die de Kids-ID aanvraagt;
 • 1 recente geldige pasfoto (maximaal 6 maanden oud) van het kind;
 • De vorige Kids-ID of het vervangdocument van de vorige Kids-ID (bijlage 6);
 • Bankkaart voor elektronische betaling of cash geld (zie bedrag).

Bij het afhalen van de nieuwe Kids-ID, breng je het volgende mee:

 • Brief met de pin- en pukcodes die je thuis ontving. Voor kinderen onder de 6 jaar is er enkel een pukcode, geen pincode.
 • De vorige Kids-ID of het vervangdocument van de vorige Kids-ID (bijlage 6).

Kostprijs

Er kunnen verschillende bedragen gevraagd worden. Heb je de kids-ID zeer dringend nodig om voorbeeld op reis te kunnen gaan, dan zijn spoedprocedures mogelijk.

Soort procedureTermijn waarbinnen kaart wordt
geleverd
Prijs 2024
Eerste aanvraag of
na verstrijken geldigheid
3 wekengratis

Na verlies of diefstal

3 weken7,70 euro

Spoedprocedure
met levering in Oostkamp

de kaart is beschikbaar vanaf 14 uur 
op de dag na de aanvraag in OostCampus
(indien aanvraag vóór 15 uur)

105 euro

Spoedprocedure
met levering in Brussel

de kaart is af te halen in Brussel en
beschikbaar 4,5 uur na aanvraag

141,90 euro

Uitzonderingen

Kinderen die niet de Belgische nationaliteit hebben maar wiens ouders een wettig verblijf in België hebben, kunnen een kartonnen identiteitsbewijs voor kinderen aanvragen, na afspraak.

Meer info

De Kids-ID is meer dan een identiteitsbewijs. Je kan je Kids-ID registreren op de website Hallo Ouders.

De kaart biedt kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Op de Kids-ID staat namelijk een uniek telefoonnummer waarmee je de familie van het kind automatisch kan bereiken. De ouders kunnen zelf een lijst met maximaal 7 telefoonnummers opgeven die via dit unieke nummer gecontacteerd kunnen worden. Als geen van de personen opnemen, wordt de oproep automatisch doorgeschakeld naar Child Focus.

Pas op: dit cascadesysteem werkt enkel als je het systeem geactiveerd hebt. Activeren kan je online op de website van Hallo Ouders of telefonisch via 078 150 350 en aan de hand van de code die je thuis wordt toegestuurd na de aanvraag van de Kids-ID.