Kerk Baliebrugge: update november 2022

Gepubliceerd op zaterdag 26 nov 2022 om 10:09 uur

Bij de finalisering van de technische plannen en onderzoeken blijkt dat er een groot verschil zit tussen de plannen van de architect en het voorziene budget.  

Hoe komt dit?  

Net zoals bij vele verbouwingen bij oude gebouwen komen er meer kosten bij kijken dan initieel ingeschat. Het gaat dan bijvoorbeeld over extra elektriciteitswerken en aanpak betonrot. Maar ook de kosten om de verbouwingen voldoende duurzaam te maken lopen op.  

En net zoals bij alles op dit ogenblik, zijn de prijzen voor grondstoffen en voor het werk het afgelopen jaar sterk gestegen.  

Samen zorgt dit voor een aanzienlijk hoger kostenplaatje.  

Gevolgen?  

Dit alles maakt dat we ons moeten beraden. Het is belangrijk een correcte keuze te maken die rekening houdt met het beschikbare budget, maar ook biedt wat nodig is om van de kerk een polyvalente ruimte te maken die Baliebrugge een mooie meerwaarde kan bieden.    

Een ruimer gebruik na de verbouwingen kan de kosten meer verantwoorden. Er wordt daarom nu ook gekeken of een nauwere samenwerking met de school mogelijk is.  

Tegen eind 2022 wil het gemeentebestuur zicht hebben op het vervolg van dit project en dan wordt ook teruggekoppeld naar de lokale bevolking.