Inname openbaar domein en plaatsen van verkeersborden naar aanleiding van bouwwerken

Vraag inname openbaar domein aan

Inhoud

Moet je voor het uitvoeren van bouwwerken tijdelijk openbaar domein innemen (bijvoorbeeld voor een kraan of stelling), dan heb je hiervoor toelating nodig.

Procedure

Inname openbaar domein langs een gemeenteweg

Je dient je aanvraag in minstens 12 werkdagen voor aanvang van de werken. 

Inname openbaar domein langs een gewestweg

Je moet ook je aanvraag indienen bij het Agentschap Wegen en Verkeer, district Brugge (311), Koning Albertlaan 293, 8200 Brugge

De gewestwegen in Oostkamp zijn:

 • A. Rodenbachstraat
 • Brugsestraat tussen A. Rodenbachstraat en Gaston Roelandtsstraat
 • Gaston Roelandtsstraat
 • Gruuthuselaan
 • Kapellestraat tussen Europaplein en E40
 • Kortrijksestraat tussen Siemenslaan en Zwevezele
 • Proosdijstraat
 • Siemenslaan
 • Sijslostraat tussen Sint-Elooisstraat en Zedelgemsestraat
 • Sint-Elooisstraat
 • Sint-Michielsestraat
 • Zedelgemsestraat

Kostprijs

Het bedrag van de vergunning wordt bepaald door de grootte en de duur van de inname:

 • De inname beperkt zich tot het voetpad en/of de parkeerstrook, er is geen impact op het fietsverkeer en/of het gemotoriseerd verkeer:
  • de eerste zeven kalenderdagen: gratis.
  • vanaf de achtste kalenderdag: per kalenderdag 0,50 euro per m² met een minimumbedrag van 15 euro. 
 • De inname omvat (een gedeelte van) het fietspad en/of de rijbaan, waardoor er een impact is op het fietsverkeer en/of het gemotoriseerd verkeer:
  • de eerste zeven kalenderdagen: gratis.
  • vanaf de achtste kalenderdag: per kalenderdag 1 euro per m² met een minimumbedrag van 15 euro. 
 • De gemeente legt uit veiligheidsoverwegingen op om voor voetgangers een afgebakende doorgang te voorzien: deze inname van een gedeelte van het fietspad en/of de rijweg wordt aangerekend volgens de tweede tariefcategorie. 
 • De openbare weg moet volledig afgesloten worden: 100 euro per kalenderdag, bij een volledige afsluiting langer dan een halve dag (halve dag = een periode van 4 aaneengesloten uren).
 • Je moet een stelling plaatsen die voetgangers een inpandige doorgang biedt met minstens 1,20 meter obstakelvrije ruimte en met een toereikende verlichting: de ingenomen oppervlakte van de stelling is vrijgesteld van retributie.  
 • Indien een inname door gewijzigde planning later dan vergund van start gaat, moet de aanvrager dit ten laatste op de eerste vergunde dag melden. Als dit niet gebeurt, zal de gemeente de inname rekenen vanaf de eerste vergunde dag.