Inburgeringstraject voor niet-EU-onderdanen

Inhoud

Wie als niet-EU-onderdaan in België aankomt of hier al langer woont maar van buitenlandse herkomst is, heeft het recht om een aantal inburgeringslessen te volgen. Het inburgeringstraject wordt gecoördineerd door het onthaalbureau inburgering.

De trajectbegeleid(st)er van het onthaalbureau sluit bij aanvang een inburgeringscontract af met de inburgeraar. Als de lessen Nederlands en de cursus maatschappelijke oriëntatie op regelmatige basis gevolgd worden, ontvangt de inburgeraar een inburgeringsattest.

Een deel van de inburgeraars is verplicht een inburgeringstraject te volgen. Wie verplicht is inburgering te volgen, krijgt een uitnodiging om naar het onthaalbureau te gaan. Wie dit niet doet, kan een boete krijgen.

Procedure

Aanmelden bij het onthaalbureau om een vormingsprogramma te volgen. Dit programma bestaat uit lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en loopbaanoriëntatie.

Onthaalbureau inburgering West-Vlaanderen vestiging Brugge
Baron Ruzettelaan 27-29
8310 Brugge
tel: 02 701 78 10
e-mail: brugge@integratie-inburgering.be