Inbuizen van een straatgracht

Inhoud

Je mag niet zomaar een straatgracht inbuizen. Je hebt hiervoor een vergunning nodig. Grachten spelen namelijk een belangrijke rol in het opvangen en laten insijpelen van regenwater. Ze hebben ook een ecologische functie. Het dempen, inbuizen of overwelven van grachten kan afvoerings- en infiltratieproblemen veroorzaken en kan het lokale waterbeheerstelsel verstoren. Daarom wil de gemeente dit zoveel mogelijk ontmoedigen.

Procedure

Is om technische redenen het overwelven van een gracht toch noodzakelijk, dan gelden volgende richtlijnen:

  • Je neemt contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening (telefonisch of via e-mail). De medewerkers leggen je dan uit hoe je de omgevingsvergunning moet aanvragen. Het is het College van Burgemeester en Schepenen dat de vergunning aflevert.
  • De werken worden door de gemeente uitgevoerd.
  • De kosten zijn ten laste van de aanvrager.