Huwelijksakte

Uittreksel akte huwelijk

Inhoud

Het huwelijk is een uit vrije wil aangegane plechtige overeenkomst tussen twee personen. Van die overeenkomst wordt een authentieke akte opgesteld, namelijk de huwelijksakte, digitaal ondertekend door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Je kan een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte verkrijgen via het digitaal loket, ook een internationaal uittreksel indien gewenst.

Kostprijs

Gratis