Huurwaarborg

Inhoud

Bij het aangaan van een nieuw huurcontract voor een (sociale) woonst kan de vraag tot tussenkomst bij de betaling van de huurwaarborg gevraagd worden aan het OCMW.

Dit bedrag wordt (in schijven) terugbetaald aan het OCMW.

Voorwaarden

Voor personen in een financieel moeilijke situatie.

Procedure

  • Neem telefonisch of via mail contact met ons op.
  • Een maatschappelijk werker voert een sociaal-financieel onderzoek uit, waarna een sociaal verslag wordt opgemaakt.
  • Op basis van het verslag en het voorstel van de maatschappelijk werker, neemt het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld.

Wat meebrengen

  • Je identiteitsdocumenten.
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven van de laatste maanden van alle gezinsleden.
  • Een blanco (niet getekend) huurcontract.