Herbruikbare luiers: info en aanvragen premie

Vraag je premie aan

Inhoud

We willen jonge gezinnen die bewust inzetten op het beperken van afval door de aankoop of huur van herbruikbare luiers financieel ondersteunen. De premie bedraagt 50% van de investering, met een maximale toelage van 150 euro.

Voorwaarden

De premie voor herbruikbare luiers kan eenmaal aangevraagd worden per kind jonger dan 3 jaar (op 1 januari van dat jaar). De aanvrager moet in Oostkamp wonen en de originele aankoop- of huurfacturen voorleggen.

Procedure

Je vraagt de premie aan via het digitaal loket.