Handtekening wettigen

Inhoud

Krijg je de vraag van een instantie (binnen- of buitenland) om de echtheid van jouw handtekening aan te tonen? Dan kan de gemeente jouw handtekening legaliseren. De voorgelegde handtekening wordt vergeleken met de handtekening op de identiteitskaart. De gemeente bevestigt schriftelijk dat de handtekening aan de persoon toebehoort wiens naam erbij vermeld staat. Opgelet: enkel de echtheid van de handtekening wordt bevestigd, niet de inhoud van het document zelf. Een handtekening op een louter private akte (bijv. een eigenhandig geschreven testament) kan niet gelegaliseerd worden.

Voor het wettigen van een handtekening op een Nederlandstalig document hoef je geen afspraak te maken. Hiervoor kom je langs bij de dienst Onthaal.
Voor het legaliseren van een handtekening op een anderstalig document maak je telefonisch een afspraak bij de dienst Burgerlijke Stand. Een beëdigde vertaling van het document kan vereist zijn.

Voorwaarden

  • De burger van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet ingeschreven zijn in een Belgische gemeente.
  • De te wettigen handtekening moet overeenstemmen met de handtekening op het identiteitsbewijs.
  • Een kopie van een handtekening of een handtekening op een blanco document kan niet gewettigd worden.

Wat meebrengen

  • Jouw identiteitskaart of verblijfskaart.
  • Het document waarop de handtekening moet worden gewettigd.
  • Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet je de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.

Kostprijs

Gratis