Grafconcessies: info en aanvragen hernieuwing

Vraag hernieuwing grafconcessie aan

Vraag hernieuwing concessie naamplaatje aan

Inhoud

Bij het overlijden van een persoon kan de familie van de overledene via de begrafenisondernemer een concessie aanvragen. Een concessie is een overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de nabestaanden over het soort graf en de periode waarvoor het graf ter beschikking wordt gesteld.

Nieuwe concessies worden in Oostkamp altijd afgesloten voor 25 jaar. Door een concessie af te sluiten, huur je als het ware gedurende deze periode een stukje grond op een Oostkampse begraafplaats om als rustplaats te dienen voor een dierbare.

De kostprijs van de concessie is afhankelijk van het type concessie, het aantal personen waarvoor de concessie voorzien wordt en of de overledene al dan niet een inwoner van Oostkamp was.

AardAantalConcessie 25 jaar  Hernieuwing 10 jaar  Hernieuwing 25 jaar  
 (Urnen) zandgraf 1 persoon 375150375
  2 personen475190475
 Grafkelder 1 persoon 1.150250625
  2 personen 1.250 290725
  3 personen1.925 350875
 4 personen2.025390975
Columbarium1 persoon500170425
 2 personen600210525
 3 personen625190475
 4 personen725230575
Urnenkelder1 persoon600190475
 2 personen700230575
 3 personen825230575
 4 personen925270675

Naamplaatje herdenkingszuil

 753075

Voor niet-inwoners moeten bovenstaande prijzen worden verdubbeld. Voor de toepassing van dit reglement wordt als inwoner beschouwd:

  • De persoon die op het ogenblik van zijn overlijden in de bevolkingsregisters is ingeschreven.
  • De persoon die sinds minder dan vijf jaar de gemeente heeft verlaten.
  • De persoon die meer dan 40 jaar in de gemeente gewoond heeft.

Procedure

Afsluiten concessie
Om de concessie af te sluiten, vul je het concessieformulier in dat je van de begrafenisondernemer ontvangt.

Einde concessie
Eén jaar voor de concessie eindigt, worden de nabestaanden hieraan herinnerd. In Oostkamp gebeurt dit op 2 manieren:

  • Het persoonlijk aanschrijven van de oorspronkelijke concessiehouder of een nabestaande.
  • Een bekendmaking van het einde van de looptijd van de concessie aan de betrokken graven zelf en via een lijst aan de ingang van de begraafplaats.

Hernieuwing
Wie kiest voor een hernieuwing, kan kiezen voor een nieuwe concessieperiode van 10 of 25 jaar. Je kan de hernieuwing aanvragen via de brief die je van ons ontving, of via het e-formulier. De gegevens van de overledene en de locatie van het naamplaatje kan je overnemen uit de brief.

Wanneer de concessie niet hernieuwd wordt of uitdrukkelijk beëindigd wordt, dan zorgt de gemeente voor het stapsgewijs opruimen van het graf.