Slim waterbeheer: wat doet de gemeente?

De gemeente Oostkamp zet in op waterkwaliteit en slim waterbeheer:

  1. door het huishoudelijk afvalwater te zuiveren en hiermee voor een betere waterkwaliteit in de beken en waterlopen te zorgen. 
  2. door het wegnemen van onnodige verhardingen om water ter plekke te laten insijpelen en de grondwatertafel aan te vullen.
  3. door het bufferen van water om overlast te voorkomen en reserves aan te leggen bij droogte.

Deze 3 kernprincipes past de gemeente toe in al haar projecten op openbaar domein, zoals bijvoorbeeld bij wijkrenovaties en heraanleg van straten.

Daarnaast werkt de gemeente al jaren samen met andere partijen (Vlaamse Landmaatschappij, Regionaal Landschap Houtland, provincie West-Vlaanderen, Aquafin, ...) om Oostkamp klimaatbestendiger te maken. 

Een overzicht van de projecten in kader van goed waterbeheer vind je hier

Daarnaast wil de gemeente ook haar inwoners inspireren en informeren om slim(mer) om te gaan met water. Met premies moedigt de gemeente haar inwoners aan om verder te gaan dan wat verplicht of opgelegd werd. Hier vind je meer informatie over wat jij kan doen.