Gescheiden riolering en afkoppelingen

Hieronder vind je meer info over gescheiden rioleringen en afkoppelingen in het kader van wegenwerken. 

Wat is een gescheiden rioolstelsel?

Met een gescheiden rioolstelsel voeren we regenwater en vuil water apart af.

Vuil water is afkomstig van toilet, douche, wasmachine, ... Dit gaat via de vuilwaterriool naar een zuiveringsinstallatie. Na zuivering komt het water in onze waterlopen terecht. 

Regenwater is afkomstig van dak, oprit, terras ... In volgorde van voorkeur (de zogenaamde Ladder van Lansink) doen we dit met regenwater:

 1. hergebruiken
 2. insijpelen op eigen terrein
 3. vertraagd afvoeren, bijvoorbeeld via buffergracht
 4. afvoeren via de regenwaterriool. 

Waarom een gescheiden rioolstelsel?

 • om het vuil water te kunnen zuiveren
 • regenwater is gratis en nuttig, we verkwisten dit beter niet
 • wateroverlast beperken bij hevige regen
 • verdroging tegengaan
 • het is een Europese verplichting

Komt er overal in de gemeente een gescheiden rioolstelsel? 

Sommige woningen liggen te ver van de openbare weg om aan te sluiten op de vuilwaterriool. Die eigenaars moeten zelf hun afvalwater zuiveren met een IBA, een Individuele Behandeling van Afvalwater. Net zoals bij de aansluiting op de openbare riolering krijgen ook zij technische en financiƫle steun van de gemeente.

Waar een gescheiden riolering komt en waar een IBA voorzien moet worden, ligt vast in de plannen die de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft opgemaakt:

 1. Het zoneringsplan: dit plan bepaalt de locaties waar in Vlaanderen een gescheiden riolering komt en waar een IBA moet komen.
 2. Het Gebiedsdekkend UitvoeringsPlan (GUP) bouwt verder op dit zoneringsplan en bepaalt de prioriteiten: binnen welke termijn moeten de rioleringsprojecten en IBA's aangelegd worden. Dit gebeurt op basis van ecologische en economische factoren, waarbij de kostprijs en de milieu-impact van het project belangrijk zijn. 

Je kan de plannen raadplegen op: www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan

Wat is afkoppelen? 

Afkoppelen is het regenwater en vuil water van de woningen van elkaar scheiden, het regenwater wordt afgekoppeld van het vuil water. Bij een gesloten bebouwing wordt enkel het regenwater van het dak van de straatkant afgekoppeld. Bij een halfopen of open bebouwing zoekt de afkoppelingsdeskundige van Aquafin samen met de huiseigenaar naar de beste oplossing via de tuin of de oprit. Er moeten geen werken in de woning zelf gebeuren.

Hoe gebeurt het afkoppelen?

Bij rioleringswerken in de straat worden de huiseigenaars begeleid:

 • de afkoppelingsdeskundige van Aquafin komt langs bij de eigenaars om te kijken wat moet gebeuren en hoe
 • de gemeente zorgt voor een aannemer die de werken uitvoert. 

Is afkoppelen verplicht?

Bij rioleringswerken in de straat is afkoppelen verplicht. 

Moet de eigenaar alle kosten zelf betalen?

Neen. De gemeente voorziet een financiĆ«le steun van max. 2.000 euro (te indexeren) wanneer de eigenaar de werken laat uitvoeren door de aannemer van Aquafin. 

Moet je als eigenaar zelf stappen ondernemen?

Neen. Wanneer rioleringswerken in de straat gepland zijn, nemen de gemeente en Aquafin contact op met alle betrokken bewoners en eigenaars.