Gemeenteroden | Beverhoutsveld

Aanvraag toewijzing gemeenteroden Beverhoutsveld

Inhoud

De formulieren voor verlenging, genotsoverdracht en opzegging vind je bij de bijlagen. 

De gemeente Oostkamp is eigenaar van ongeveer 100 hectare gronden in het Beverhoutsveld in Beernem. Deze gronden moeten aanzien worden als gemeenteroden en worden door de gemeente Oostkamp in gebruik gegeven aan landbouwers uit Oostkamp. De toewijzing en het gebruik van deze gronden wordt geregeld door het reglement op het toewijzen van gemeenteroden Beverhoutsveld.

Voorwaarden

De belangrijkste criteria om de gronden te kunnen gebruiken, zijn:

  • landbouwer zijn,
  • in Oostkamp wonen,
  • de bedrijfszetel in Oostkamp hebben,
  • de wettelijke pensioenleeftijd (vandaag 65 jaar) niet bereikt hebben,
  • maximaal 9 hectare van deze gronden in gebruik hebben.

Kostprijs

Er geldt een genotsprijs (huurprijs) gelijk aan de maximaal toegelaten pachtprijs. De maximaal toegelaten pachtprijs voor een perceel wordt berekend door het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het betreffend perceel te vermenigvuldigen met de pachtprijscoëfficiënt voor zandstreken in West-Vlaanderen, die momenteel 8,45 bedraagt.

Regelgeving

De meest recente versie van het reglement staat bij de downloads.