Gemeenteraad

Gemeenteraad 2 januari 2019 (grote weergave)

De gemeenteraadsleden werden op 14 oktober 2018 rechtstreeks gekozen, op basis van het aantal voorkeurstemmen binnen hun lijst. Nieuw vanaf de legislatuur 2019 - 2024 is dat de gemeenteraadsleden, meteen ook de OCMW-raadsleden zijn. En dat de voorzitter van de Gemeenteraad ook voorzitter van de OCMW-raad is. De gemeenteraadsleden verkozen Liesbeth Gellinck (CD&V) als voorzitter.

De Gemeenteraad komt minstens 10 keer per jaar samen. Dit gebeurt in Oostkamp normaal op de 3de donderdag van de maand om 19.30 uur in de raadzaal van OostCampus. De zittingen zijn toegankelijk voor het publiek. De agenda wordt 8 dagen vooraf gepubliceerd op de gemeentelijke website en kan ingekeken worden in het Beukenpark. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid.

De Gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente. Een aantal bevoegdheden zijn voor alle gemeenten dezelfde. Sommige bevoegdheden van de Gemeenteraad kunnen door de Gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Schepenen worden overgedragen.

LCP