Gemeenteraad

Gemeenteraad december 2019 (grote weergave)

De gemeenteraadsleden werden op 14 oktober 2018 rechtstreeks gekozen, op basis van het aantal voorkeurstemmen binnen hun lijst. Nieuw vanaf de legislatuur 2019 - 2024 is dat de gemeenteraadsleden, meteen ook de OCMW-raadsleden zijn. En dat de voorzitter van de Gemeenteraad ook voorzitter van de OCMW-raad is. De gemeenteraadsleden verkozen Liesbeth Gellinck (CD&V) als voorzitter.

De Gemeenteraad komt minstens 10 keer per jaar samen. Dit gebeurt in Oostkamp normaal op de 3de donderdag van de maand om 19.30 uur in de raadzaal van OostCampus. Het openbare deel van de zitting is toegankelijk voor het publiek.

De agenda wordt 8 dagen vooraf gepubliceerd op de gemeentelijke website en kan ingekeken worden in het Secretariaat in OostCampus. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid. Een beknopt overzicht van de genomen beslissingen (= besluitenlijst) wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. De goedgekeurde notulen/zittingsverslag van de openbare zitting worden enkele dagen na goedkeuring gepubliceerd op de gemeentelijke website en kunnen geraadpleegd worden in Bibliotheek Infopunt.

De Gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente. Een aantal bevoegdheden zijn voor alle gemeenten dezelfde. Sommige bevoegdheden van de Gemeenteraad kunnen door de Gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Schepenen worden overgedragen.

LCP