Gemeentelijke retributie op het gebruik van het openbaar domein voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen en voor circussen

Datum besluit donderdag 19 december 2013

Niet alle kermissen kunnen van een gelijke publieke belangstelling genieten, hetgeen zijn oorzaak vindt in verschillende factoren, zoals bevolkingsdichtheid en uitgestrektheid van de wijken, ligging t.o.v. het centrum, enz..

Het is dan ook billijk de tarieven te bepalen, rekening houdend met de grootte van de deelgemeente of de wijk waar de kermis wordt ingericht.

Het is eveneens aangewezen een retributie vast te stellen voor het toelaten van circusvoorstellingen op de gemeente zodat de gemeente een symbolische vergoeding krijgt voor het ter beschikking stellen van het openbaar domein.

Het reglement dat u vindt bij de downloads geldt vanaf 1 januari 2014