Definitieve vaststelling gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)

Datum besluit donderdag 18 mei 2006

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is een beleidsplan waarin een gemeentebestuur in algemene termen aangeeft hoe het in de toekomst de ruimte op zijn grondgebied wil invullen.

Het plan zegt niets op het niveau van de individuele percelen, maar vormt de basis voor de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) en verordeningen die wel uitspraken doen over regels tot op perceelsniveau.