Gemeentelijk retributiereglement op het opruimen en verwerken van sluikstorten

Datum bekendmaking maandag 23 december 2019
Datum besluit donderdag 19 december 2019

De gemeente en de inwoners worden regelmatig geconfronteerd met afvalstoffen die worden achtergelaten op niet-reglementaire wijze. De gemeente kan de opruimingskosten van een sluikstort verhalen op de sluikstorter. Deze retributie kan eventueel gecombineerd worden met een bestuurlijke of strafrechtelijke maatregel of met een gasboete voor de sluikstorter. De retributie voor het opruimen van sluikstorten mag enkel kostendekkend zijn en omvat de kost voor het ruimen en verwerken van het afval, inclusief de kosten voor het ingezette materiaal en personeel.