Gemeentelijk retributiereglement op de aanvoer van bepaalde soorten afval op het recyclagepark, het aankopen van compostvaten en/of -bakken

Datum bekendmaking vrijdag 26 februari 2021
Datum besluit donderdag 25 februari 2021

De gemeente voorziet in verschillende sporen om de afvalophaling en -verwerking op de gemeente te financieren. Dit gebeurt door een forfaitaire belasting, een diftarsysteem op het recyclagepark en een belasting op de reglementair te gebruiken soorten afvalzakken. Wat het diftarsysteem op het recyclagepark betreft, wordt de retributie bepaald op basis van de werkelijke kostprijs van het verwerken van de aangebrachte fracties. Teneinde de inwoners aan te zetten om maximaal te sorteren en selectief op het recyclagepark aan te leveren wordt een gratis forfait van 5 euro per gezinslid, met uitzondering voor het aanleveren van brandbaar afval, vanaf 1 januari 2020 ingevoerd.

Aanpassing aan het reglement met ingang van 3 maart 2021:

IVBO heeft het initiatief genomen om het inzamelen van asbest binnen het werkingsgebied van de intercommunale op een veilige manier te kunnen organiseren. Daartoe voorziet IVBO in het aanleveren van asbestzakken van verschillende formaten en ook in persoonlijke beschermingskits (PBM-kits) die een overall, een mondmasker FFP3 met ventiel, afspoelbare handschoenen, rol Tesa en een IVBO-asbestbrochure bevatten. Het retributiereglement van 19 december 2019 wordt daarom gewijzigd en aangepast aan het aanbod van IVBO met betrekking tot de asbestzakken en de PBM-kit.

Bij de downloads vindt u:

  • De beslissing van de Gemeenteraad van 19 december 2019 met het reglement.
  • De beslissing van de Gemeenteraad van 25 februari 2021 over de wijziging van artikel 4 van het reglement.
  • De volledige tekst van het aangepaste reglement.

Meer info