Gemeentelijk belastingreglement op milieubelasting

Datum bekendmaking maandag 23 december 2019
Datum besluit donderdag 19 december 2019

De gemeente voorziet in verschillende sporen om de afvalophaling en -verwerking op de gemeente te financieren. Dit gebeurt door een forfaitaire belasting, een diftarsysteem op het containerpark en een belasting op de reglementair te gebruiken soorten afvalzakken. Daarnaast zal de gemeente in voorkomend geval een deel van de financiering voorzien uit de algemene middelen van de gemeente. De forfaitaire milieubelasting is een substantiële bron van inkomsten om een deel van de uitgaven van de inwoners/gebruikers van de afvalophaling te recupereren. Er wordt een differentiatie in het tarief voorzien volgens draagkracht en grootte van het gezin.