Gemeentelijk belastingreglement op het verstrekken van diverse soorten afvalzakken